#maçkaparki

#ŞişliCamii

#tesvikiye

#Mecidiyeköy

#FulyaMahallesi

#Feriköy

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Duyurusu

15.02.2017

Önemli Duyuru

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre Bina Yöneticisi kullanıcıların can ve mal güvenliğini sağlaması amacı ile Asansörlerin yılda en az bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan sorumludur. 

Yine aynı yönetmelikte, Belediyeler sınırları içerisindeki Asansörün yılda bir kez A-Tipi muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılmıştır. Belediyemiz ilçe sınırları içinde bulunan yapılardaki Asansörlerin yıllık kontrolünü anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirmek üzere A-Tipi muayene kuruluşu olan AND Denetleme Kuruluşu ile 20.08.2015 – 20.08.2017 tarihleri arasında yıllık protokol anlaşması imzalanmıştır. İlgili mevzuat gereği, Asansörünüzün bakımını yapan firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi olması ve  bakımcı asansör firması ile sözleşme yapmanız gerekmektedir. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmayan firmalarla sözleşmeler geçersiz olacaktır. Can ve mal güvenliği açısından yaşamsal önem taşıyan bu çalışmalarda göstereceğiniz yakın iş birliği için teşekkür ederiz.

Sosyal Medya