İlçemizdeki toplum sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik destekleyici hizmetler sunmak ve teknolojik donanımlı laboratuvar hizmetlerini komşularımıza ve personelimize ulaştırmak ana hizmet politikamızı oluşturuyor. Hasta nakil ambulanslarımız, diyaliz ve cenaze araçlarımızla sunduğumuz ulaşım hizmetinin yanı sıra, dezavantajlı kişi ve grupların sağlık ve sosyal yönden desteklenmesini sağlamak da çalışmalarımız arasında yer alıyor.


Poliklinik Hizmetleri (Birinci ve İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri):

Polikliniklerimizde pratisyen hekim, dahiliye, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları gibi branşlarda uzman hekimlerimiz tarafından muayene ve tedavi hizmeti sunulmaktadır.

Sağlık Raporları:

Polikliniklerimizde evlilik, işe giriş, okul kayıt ve spor raporları düzenlenmektedir.

Esnaf Muayenesi (Portör):

İlçemiz sınırları içerisindeki halka açık olan işyerlerinde (sıhhi ve gayri sıhhi ) çalışan tüm personelin koruyucu hekimlik ve halk sağlığı açısından kontrolleri ve gerekli tahlilleri talepleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Laboratuvar Hizmetleri:

Polikliniklerimize müracaat eden vatandaşlarımızın muayeneleri sonucu hekimin talebi doğrultusunda istenilen tahliller (kan sayımı, mikrobiyoloji, biyokimya vb.) laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.

Ambulans Hizmetleri:

İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hasta nakil ambulanslarımızla evden hastaneye ve hastaneden eve hasta nakil transferleri yapılmaktadır.

Diyaliz Hastalarını Taşıma Hizmeti:

İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden diyaliz hastalarımızın müracaatları sonucu belirlenen güzergâh ve saatlerdeki uygunluk durumuna göre hastalar evlerinden alınarak hastaneye götürülüp işlem sonucu evlerine transferleri sağlanmaktadır.

Cenaze Hizmeti (Defin Ruhsatı ve Nakli Kabir):

İlçemiz sınırları içinde evde vefat eden kişilerin ölü muayeneleri yapılarak ölüm tespiti yapıldıktan sonra gömme izin belgeleri (defin ruhsatı) düzenlenmektedir.

·        Başvurular mesai saatleri içinde ve dışında 444 31 12 Komşu Masa’ya telefonla yapılabilmektedir.

Mezar nakil (nakli kabir) işlemleri ise Mezarlıklar Müdürlüğü’nün onayından sonra doktorlarımızın izni ve refakatiyle yapılmaktadır. 

İşyeri Denetimi ve Şikâyetlerin Takip Edilmesi:

·        Gıda İle İlgili İmalat, Satış ve Yeme-İçme Yerlerinin Denetimleri : 5996 sayılı Gıda Kanunu kapsamında denetim ve kontrol yetkisi T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunmasından dolayı bize gelen şikayetleri değerlendirip Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yönlendirmekteyiz.

Dezavantajlı Gruplara (LGBTİ’ lere) Yönelik Poliklinik ve Danışmanlık Hizmeti:

Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne müracaat eden LGBTİ (Lezbiyen,Gay,Biseksüel,Trans ve İnterseks) yurttaşlara yönelik eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti hafta içi her gün 17.00- 20.00 saatleri arasında verilmekte olup ihtiyaç halinde tetkikleri (Anti-HIV ve Sifilis testleri) ücretsiz olarak yapılmaktadır. Ayrıca ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmektedir.