Önemli Duyuru

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN AKARYAKIT-LPG İSTASYONU KİRALAMA İHALESİ İPTAL İLANI

06.02.2020 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararı ve 16.04.2020 tarih ve 488 sayılı Encümen Kararı ile Mülkiyeti Şişli Belediyesine ait İstanbul İli, Şişli İlçesi, Merkez Mahallesi, Darülaceze Caddesi, No:10 adresli, 10295 ada, 17 parsel üzerinde bulunan Akaryakıt ve LPG satış istasyonu, Market, Araç Yıkama Tesisi, vesaire müştemilatları ve benzer eklentilerini içeren 4.202 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulünde artırım uygulanarak 04.06.2020 tarihinde kiralama ihalesi gerçekleştirilecekti.

Söz konusu ihaleye ait, ihale ilanı ve şartnamesinde ihaleye katılacakların tanımlanmasında uyumsuzluk bulunduğundan 2886 sayılı yasa hükümlerine göre incelenerek, aynı yasanın 29. maddesi uyarınca 28.05.2020 tarih ve 495 sayılı Encümen Kararı ile ihalenin yapılmamasına karar verilmiştir. İlan olunur.

Bizden Haberler