#AtatürkMüzesi

#ferikoy

#tesvikiye

#nisantasi

#maçkaparki

#ŞişliCamii

#Mecidiyeköy

#FulyaMahallesi

#Feriköy

#Darülaceze

#mackaparki

#AbdiİpekçiHeykeli

Banka Promosyon Anlaşması

25.08.2017

T.C.
İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

 

1-   Kurumun Adı

: ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2-   Adresi

Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 P.K : 34381 Şişli / İstanbul

3-   Telefon ve Faks Numarası

: (212) 708 88 88 –

4-   İhale Konusu

: Banka Promosyon İhalesi

5-   İhale Usulü

: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
  (4734 Sayılı Kanuna Tabi değildir)

6-   Çalışan Toplam Çalışan Personel Sayısı

: 684

7-   Personelin Aylık Toplam Nakit Akışı

: 5.000.000,00- TL.

8-   Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer

: Şişli Belediye Başkanlığı - Encümen Salonu

9-   Promosyon İhale Tarihi  ve Saati

13.09.2017 Çarşamba  -  Saat 14:00


A. GENEL ŞARTLAR :
1)- Şişli Belediye Başkanlığı’nda toplam 684 personel bulunmakta olup (maaş+ücret+Diğer Ödemeler) 2017 yılı itibariyle aylık ortalama 5.000.000,00 TL yaklaşık nakit akışı bulunmaktadır.
2)- Komisyonumuz, ihale tekliflerini personelin izinli olduğu günlerde de işlem yapabilme konusunda sıkıntı çekmeyeceği, yaygın servis ağı bulunan, bankalara vermeyi esas almaktadır.
3)- Kurum, her maaş ödeme döneminde personele o dönem için yapılacak ödemelerin dökümünü içeren e-mail ortamlarda ödeme gününden en az 1 (Bir) iş günü önce döneme ait ödeme bilgilerini bankaya iletir.
4)- Kurumca, Personelin Maaş ödemeleri her aybaşından 1 (Bir) iş günü önce Bankaca açılan hesaba aktarılır. Banka bu ödemeleri personel hesaplarına ödeme gününün başladığı gece saat 00:01’de aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.  
5)- Promosyon İhalesine katılacak olan Bankaların Şişli İlçesi sınırları içerisinde, en az bir şubesinin bulunması gerekmektedir. Bir Şubesi bulunmayan bankaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
6)- Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince Şişli Belediyesi içinde ATM bulunduracaktır. ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Kurum veya personelden yıllık kart ücreti, havale ücreti ve EFT ücreti veya her ne ad altında olursa olsun hiçbir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir. Ayrıca maaş hesaplarından hesap işletim ücreti tahsilatı yapılmayacaktır.
7)- Personelin anlaşmalı bankadan ihtiyaç kredisi, bireysel kredi, konut ve oto kredisi vb.krediler kullanması durumunda gerekli kolaylık sağlanacak, dosya masraf alınmayacaktır. İhtiyaç kredisi faiz oranlarında kurum personeline imkanlar dahilinde indirim uygulanacaktır.
8)- Anlaşma yapılan Banka; Kurum personeline ATM'lerini herhangi bir masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandırabilmelidir.
9)- Anlaşma yapılacak olan banka; Maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür.
10)- Anlaşma yapılacak olan bankanın ATM cihazında oluşacak arıza ve para bitimi durumunda; Bankaya bildirilmesinden itibaren 2 saat içinde hizmetin devamı sağlanacaktır.
11)- Banka promosyonu ihalesine katılacak olan bankalar; Kurum personelinin sayısını da dikkate alarak bankanın bankamatik sayısını kurum personeline yetecek oranda bulunduracaktır.
12)- Anlaşma yapılacak olan banka ile sözleşme süresi 3 yıl olup 15.10.2017 tarihinde başlayıp, 15.10.2020 tarihinde sona erecektir.
13)- Anlaşma yapılan banka; promosyonun tamamını, kurumun sisteme dahil olduğu ilk ayda maaş ile birlikte, kurumdan maaş alan tüm personelin hesaplarına 1 (bir) defada peşin olarak yatıracaktır. Personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi Banka tarafından 2 (iki) işgünü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirilmek zorundadır.
14)- Promosyon anlaşmasından sonra; Herhangi bir nedenle Şişli Belediye Başkanlığı ile ücret ilişiği kalmayan (Nakil, Ücretsiz İzin, Emekli veya Vefat vb.) personele, Ödenen Promosyon için Banka iade  isteğinde bulunmayacaktır.

15) Promosyon anlaşmasından sonra; kuruma başka il veya ilçeden naklen, açıktan, ve ilk defa atama yoluyla yapılan personel olması, askerlik görevini yapan personelin göreve başlaması, ücretsiz izinli olanların izinlerinin sona ermesi ve benzeri nedenler ile personel sayısında artış olması halinde; söz konusu personellere de promosyonları, banka tarafından geriye kalan süre hesap edilerek; kıstelyevm esası uygulanacak ve sisteme dahil olunan ayda ve 1(Bir) defada peşin olarak ödenecektir.
16)- Banka promosyon ihalesine katılacak olan bankalar; Kurum personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli personel görevlendirmekle mükelleftir. Hesap açma işlemleri personelin kendi kurumuna gönderilen banka personelleri tarafından, her personel adına vadesiz maaş hesabı ve personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabını açmak zorundadır.
17)- Personelin internet yoluyla dolandırılması halinde, banka kusurundan doğan zararı 3 gün içinde karşılayacaktır.
18)- Anlaşmalı banka şubesinden yapılan havale ve EFT işlemlerinde kurum personelinden ücret alınmayacaktır.         
19)- Talep etmesi halinde, her personele 2 (İki) maaş tutarında kredili mevduat hesabı tahsis edilecektir. Kredili mevduat hesabının faiz oranında, kurum personeline indirim yapılacak, komisyon alınmayacaktır.
20)- 2017 yılında banka ATM’lerinde Kurum personeli için günlük minimum 2.000,00 TL (ikibin Türk Lirası) nakit çekim limiti olacaktır. Bu limitin günün koşullarına göre kurumun talebi aranmaksızın banka tarafından arttırılması sağlanacaktır. 
21)- Personele verilecek ATM kartı ile diğer banka ATM’lerinden mümkün olması durumunda ücretsiz olarak nakit çekilebilmelidir.
22)- ATM kartları ile yapılan her türlü işlemden puan kazanma imkânı sağlanmalıdır. 
23)- Personelimizin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne isimde olursa olsun fon-yatırım hesabı vs. açılmayacaktır.
24)- Personelimizin isteği doğrultusunda, avantajlı fiyatlarla, sağlık, deprem, konut, bireysel emeklilik ve taşıt kasko sigortası yapılabilmelidir.
25)- Personelin talebi halinde, maaşının ücretsiz olarak İnternet ve telefon bankacılığı hizmetlerinden yararlandırılması, İnternet ve telefon bankacılığını kullanan personelin yapacağı her türlü işlemden her ne ad altında olursa olsun ücret alınmaması sağlanmalıdır.
26)- Anlaşmalı banka; Anlaşma süresince ve daha sonra elde ettiği personel bilgilerini bu şartname hükümleri dışında başka bir amaçla kullanamaz.
27) İş bu protokol kapsamında maaş ödemesi yapılan personellerin;
-1 Adet asil ve 1 adet kredi kartlarından ve yakınlarına çıkarılması talep edilen 1 adet ek kredi kartından   yıllık kart aidatı alınmayacaktır.
- Maaş ödemesi yapılan vadesiz tl hesaplarından internet masrafı alınmayacaktır.
- Maaş ödemesi yapılan vadesiz tl hesaplarına hesap işletim ücreti alınmayacaktır.
- Maaş ödemesi yapılan vadesiz tl hesabına bağlı ATM kartından ücret alınmayacaktır.                
                                                                                            
B. TEKLİFLERİN SUNULMASI 
28)- Banka promosyon ihalesi kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üzerinde, banka adı, tam adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. İhaleye katılacakların Şartnamede belirtilen saatte teklif mektuplarıyla hazır bulunmaları gerekmektedir. Verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Teklif mektubu şartnamede belirlenen usule uygun ise değerlendirmeye alınacaktır. Şartnamede belirtilen kriterlere uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
29)- Teklif mektubunda promosyon olarak verilecek toplam tutar ve kişi başına ödenecek tutarlar ayrıntılı olarak belirtilecektir.

C. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
30)- İstekliler tarafından kapalı zarf içerisinde verilen yazılı teklifler, ilk teklif olup, komisyon tarafından banka yetkililerinin huzurunda değerlendirilmesinden sonra, en yüksek teklifi veren 5 (Beş) banka arasından aynı anda açık artırma usulü turlara geçilecektir. Açık artırmanın uzaması durumunda, komisyon, verilen fiyat teklifleri üzerinden görüşme yapıp, bu istekli bankalardan ihaleye esas son tekliflerini yazılı ve kapalı zarf içinde talep edecektir. Bu tur sonunda ihale, en fazla teklifi veren istekli banka üzerinde bırakılacaktır. Verilen bu son fiyat teklifleri komisyon tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Son turda en yüksek teklifte eşitlik olması durumunda, aynı fiyatı teklif eden istekli bankalardan eşitlik bozuluncaya kadar yazılı teklif alınmaya devam edilecektir. Teklif artışları toplam tutar üzerinden 10.000,00 TL ve katları şeklinde olacaktır. Komisyon ve istekli bankalar ihale esnasında görüşme yapabilmek için ihaleye ara verebileceklerdir. Komisyon son teklifleri yazılı olarak isteyebilecektir.
31)- Açık artırma; Komisyonca belirlenen bankaların daha önce kapalı zarf ile toplam promosyon miktarı olarak verdikleri en yüksek fiyattan başlar.
32)- Banka Promosyon İhale Komisyonu gerek gördüğünde ihaleyi yapıp yapmamakta veya yenilemekte yetkilidir.
33)- Bu ihale tekliflerinin değerlendirilmesi; İhale, şartnamede belirtilen tüm şartları kabul eden, promosyon olarak en yüksek fiyat teklifini veren, komisyonun uygun gördüğü bankaya verilecektir. İhale üzerine kalan bankaya, bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İhaleyi kazanan banka bu davetin tebliğ tarihini izleyen 10 (On) gün içinde şartnameye uygun olarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme Şişli Belediye Başkanlığı’nda imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici Banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemleri hazır hale getirecektir.

D. CEZAİ HÜKÜMLER
34)- Açık artırma sonucunda; Banka promosyon ihalesini kazanan bankanınsüresi içinde protokolü imzalamaması durumunda, açık artırma sonucunda verdiği teklifin %20 si  kadar ceza ödemeyi kabul eder.
35)- Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle sorumlu olup; herhangi bir değişiklik talebinde bulunamaz.
36)- Anlaşmalı banka şartnamede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; I. defa yazılı olarak uyarılır, II. defa tekrarında sözleşme bedelinin %20 si oranında ceza verilir. III. defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.
37)- Bu şartname de belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde,  banka herhangi bir hak talep edemez, davacı olamaz ve ödenmiş olan promosyon tutarlarının iadesini isteyemez.
38)- Anlaşma yapılan Banka’nın, Banka şubesinin herhangi bir sebepten dolayı kapanması  halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. En az bir ay öncesinde haber vermek suretiyle taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu durumlarda taraflar hak iddia edemez.
39)- Banka, anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Şişli Belediyesi’nin yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere Kurum mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka Kurumdan herhangi bir hak iddia edemez.
40)- İhtilaf halinde, İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

E. DİĞER HÜKÜMLER
41)- Anlaşma halinde imzalanacak sözleşme eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile  yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü resim, harç ve vergiler ile KDV tutarı sorumlu bankaya aittir.
42)- 15.10.2017 tarihinde başlayıp, 15.10.2020 tarihine kadar geçerli ve yürürlükte olacak protokol sona erme tarihinden en az bir ay önce taraflardan biri feshi ihbar etmediği taktirde, kendiliğinden birer yıl sürelerle uzayacaktır.   
43)- Kuruma sözleşmeden sonra gelen personel için geldiği yerden promosyon almamış şartı ile nakil geldiği tarihten itibaren sözleşmenin geri kalan ayları baz alınarak promosyon tutarı hesaplanıp, kişinin hesabına yatırılır.

 

 

 

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU

 

          BAŞKAN                                   ÜYE                                   ÜYE

         Halil ÖZER                        Tuncer TASLAK                   Gürsel DÖNDAR

  Başkan Yardımcısı              Mali Hizmetler Müdürü                    Uzman

 

 

             ÜYE                                                                                   ÜYE

  Mehmet Şifa YARDIMCI                                                          Mahir ÇELİK

            Memur                                                                                  İşçi

TÜM BEL-SEN 2 Nolu Şube                                      Genel-İş Sendikası 2 Nolu Şube

      İşyeri Temsilcisi                                                                İşyeri Temsilcisi