Bilim Evleri

EĞİTİM PROGRAMLARINA DESTEK KURS MERKEZLERİ

Şişli Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan eğitime destek hizmet merkezlerinde düzenlenen çalışmaların amacı 9- 14 yaş aralığındaki öğrencilerle dört ana dalda Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan programlar temel alınarak oluşturulmuş mikro programlar ile eğitsel, sosyal ve sanatsal alanlarda çalışmalar yapmaktır. Bu yıl beşinci eğitim yılına başlayan proje, her yıl yapılan çalışmaların üzerine bir yenisini ekleyerek sürekli gelişim prensibi ile devam etmektedir.

 637338837243534822-IMG_0790.JPG

Belirlenen amaçlar doğrultusunda tüm öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmenin yanı sıra, iletişim becerileri gelişkin, girişken, sanatsever ve hayvansever bireyler yetişmesine katkıda bulunmaktır. Gülbağ, Feriköy ve Mahmut Şevket Paşa bölgelerinde hizmet vermekte olan merkezlerimiz bireysel farklılıkları gözeten hizmet politikasıyla yüksek etik standartlara sahip, sürekli etkin öğrenen, toplumsal, uluslar ve kültürler arası bilince sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlar ve bu değerler doğrultusunda Atatürk ilke ve devrimlerinden ödün vermez.

 637338837790563920-IMG_4087.JPG

Şişli Belediyesi  Eğitime Destek Kurslarımızda Eğitim Misyonumuz;

-Kendine güvenen,

-Öz denetimli, kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenebilen,

-Sosyal becerileri gelişmiş,

-Seçim yapabilen,

-Karar verebilen,

- Sorumluluk sahibi,

-Başka uluslara, kültürlere, inançlara ve insan haklarına saygılı,

- Doğayı ve hayvanları seven ve koruyan,

- Özgür düşünen ve davranabilen,

-Düşünce ve duygularını rahatlıkla ifade edebilen,

- Sahip olduğu performansı en üst düzeyde kullanabilen,

- Çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen,

-Etkin öğrenen

-Soran,

-Araştırmacı,

Başarılı ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.