Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Şişli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak temel amacımız; sürdürülebilir kalkınma politikası doğrultusunda, çevre ve insan sağlığını korumak, iyileştirmek, su kaynaklarını tasarruflu kullanma bilinciyle birlikte çevre bilincini geliştirmek, çevre kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri almak, yasal denetim yapmak, sosyal kuruluşlarla dayanışmayı ve birlikteliği arttırmak ve Şişli’yi daha yaşanabilir hale getirebilmektir.

Müdürlüğümüz, çalışma alanı ve felsefesi gereği Şişli’de sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam için, yaşayanları birinci derecede etkileyen çevre sorunlarını tespit eder ve bu sorunlara çözüm bulur, kirlilik kaynaklarını denetim altına alır, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerin giderilmesine çalışır. Çevre koruma kurallarına bağlı, olumsuz çevresel etkileri sürekli azaltan, hizmetlerinde sürekli iyileştirmeyi benimseyerek kalitenin artırılmasını hedefleyen Müdürlüğümüz, vatandaş memnuniyeti odaklı, her türlü şikâyeti şeffaflık ve objektiflik prensiplerine uygun olarak ele alan bir anlayışla çalışır.

Şişli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

HİZMETLERİMİZ

·         Atık Yönetimi ile İlgili Çalışmalar

·         Atık İlaçların Toplanması

·         Ambalaj Atıklarının Kaynağından Ayrı Toplanmasını Sağlamak

·         Atık Bitkisel Yağların Toplanması

·         Elektrikli ve Elektronik Atıkların Toplanması

·         Atık Pillerin Toplanması

·         Atık Lastiklerin Toplanması

·         Atık Motor Yağların Toplanması

·         Evlerden Tehlikeli Atıkların Toplanması

·         Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi

·         Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü

·         Görüntü Kirliliğini Önleyici Çalışmalar

·         Çevre Sanitasyonu Çalışmaları

·         Yıkılacak yapılarda asbest kontrolü ile “Asbest Raporu” ve “Atık Yönetim Planı” (AYP) Çalışmaları

ATIK YÖNETİMİ

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak atık yönetimindeki ana ilkemiz, atık oluşumunun azaltılması, atıkların oluşması durumunda kaynağında ayrıştırılması, uygun geri dönüşüm / kazanım veya bertaraf alanlarına gönderilmesidir. Müdürlüğümüz ambalaj atığı (kâğıt-plastik-metal-cam), atık piller, bitkisel atık yağlar, elektrikli ve elektronik atıklar vb. atıkları toplama noktasıyla Şişli halkına hizmet veriyor. Ambalaj atıkları elektrikli-elektronik atıklar (e-atıklar), atık lastikler, atık motor yağları, bitkisel atık yağlar ve atık pil ve akümülatörlerin toplama çalışmaları yüklenici firmalar aracılığı ile yürütülüyor. Atıkları, ilçe genelinde okullara, kamusal alanlara, satış noktalarına, muhtarlıklara, belediye binalarımıza veya  açık alanlara yerleştirdiğimiz ambalaj atık konteynırlarına bırakabilirsiniz.

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

 

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

   

İletişim Bilgileri:

Telefon: 444 31 12

 

Bizden Haberler