Çocuk Anlatır Sen Dinle

Çocuğa karşı cinsel sömürü ve istismar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toplumun her kesiminde çocukların sağlıklı fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimine zarar vermekte, çocukların hayatlarında onarılması çok güç kalıcı etkiler bırakmaktadır.

 

Cinsel istismar, çocukların bir yetişkin tarafından cinsel uyarı ve tatmin amacıyla kullanılmasıdır.

 

Çocuklara cinsel istismarda bulunan kişiler çoğunlukla onları şekerle kandırmaya çalışan yabancılar değil, çocuğun tanıdığı, güvendiği, hatta sevdiği aile içinden veya dışından yakınlarıdır.

 

Bebeklik döneminden ergenlik dönemine kadar her yaş ve cinsiyette çocuk istismara maruz kalabilir; en sık görüldüğü yaşlar 6-10 yaş dönemidir.

 

Çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesinde atılacak en önemli adım koruyucu önleyici tedbirlerdir. Bu nedenle yetişkinlerin çocukların bedensel hakları ile ilgili bilgi sahibi olmaları, çocukların hak ve sınırlarına karşı saygılı ve özen içinde davranmaları önemlidir. Yapılan araştırmalar da çocuk istismarının önüne geçmekte en etkili yöntemlerin, toplumunda yaygın davranış kalıpları içinde yer alan ve çocukların haklarını ihlal eden düşünce ve davranış biçiminin dönüştürülmesi olduğunu göstermektedir.

 

 

Bizden Haberler