Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü; belediyeye ait kaynakların kamu yararına ve menfaatine uygun kullanılması için gerekli tedbirleri aldıktan sonra, kurumun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda belirtilen esas ve usullere göre yürütür. Edinilen demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt altına alınarak, kayıtların saklanması hususunda gereken çalışmayı yapar. Ayrıca belediyeye ait tesis, bina ve teçhizatların güvenliğini sağlayarak, belediye faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya yardımcı olur. 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İletişim Bilgileri:

Telefon: 444 31 12 

E-Mail: destekhizmetleri@sisli.bel.tr