Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Temel Görevi: Belediye  ait kaynakları kamu yararına ve menfaatine uygun kullanılması için gerekli özen ve dikkati göstererek mal-hizmet alımlarını 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen esas ve usullere göre yürütmektir. Edinilen demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt altına alarak, kayıtların saklanması hususunda gereken çalışmayı yapmak. Belediyeye ait tesis, bina ve teçhizatların güvenliğini sağlayarak belediye faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak.

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

 

İletişim Bilgileri:

Telefon:444 31 12

E-Posta:destekhizmetleri@sisli.bel.tr

 

Bizden Haberler