Dış İlişkiler Müdürlüğü

Dış İlişkiler Müdürlüğümüzün temel görevi; Belediyemizin gerçekleştirdiği projeleri ve çalışmaları uluslararası düzeyde temsil etmek, ulusal ve uluslararası projelerini yürütmek ve bu alanda yeni ortaklıklar geliştirmekle birlikte finansal destek almaya hak kazanan projelerin yönetim ve koordinasyonunu sağlamaktır.

GÖREV ve SORUMLULUKLARIMIZ

●  Belediyemizi ve belediyemiz tarafından yapılan çalışma­ları uluslararası düzeyde temsil etmek.

●  Belediyemizin ulusal ve uluslararası projelerini yürütmek ve bu alanda yeni ortaklıklar geliştirmek.

●  Finansal destek almayı hak kazanan projelerin yönetim ve koordinasyonunun sağlamak.

●  Uluslararası rapor ve dokümanların çevirisini yapmak.

●  Uluslararası düzeydeki temsilcilerin ağırlanmasına des­tek olmak.

●  Belediyemizin ulusal ve uluslararası ağlara dahil ol­masının sağlanması ve İşbirliklerinin oluşturulmasına kat­kı sağlamak.

●  Belediyemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar ile yürüttüğü mevcut ilişkilerin en iyi düzeyde sürdürülme­si için gereken faaliyetlerin hazırlanması ve yürütülmesini sağlamak.

●  Yabancı dildeki projelerin çevirisi ve özetinin çı­karılması kurum içerisinde yaygınlaştırılmasının sağlan­masının yanı sıra ‘Bilgi Notu’ hazırlayarak konu ile ilgili birimleri bilgi­lendirmek.

●  Projelere yapılacak başvurulara uygunluk değerlendir­mesinin yapılması, proje geliştirilmesinde destek sağla­mak.

●  Ülkemizde ve İzmir’ de bulunan diplomatik misyon tem­silcileri ile Şişli Belediyesi arasındaki ilişkilerin geliştiril­mesini ve ilişkilerin en iyi biçimde sürdürülmesine destek sağlamak.

●  Belediyemizin stratejik planına uygun şekilde ortak çalışma ve projeler hazırlamak ve yürütmek.

●  Başkanımızın yurtdışı programlarının hazırlık çalışmalarında Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği ve koordinasyon içinde destek sağlamaktır.

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ


İletişim Bilgileri


Telefon: 
444 31 12


E-Posta:

disiliskiler@sisli.bel.tr

foreignaffairs@sisli.bel.tr

Bizden Haberler