Fen İşleri Müdürlüğü

Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüz;

·         Cadde ve sokaklarda üstyapı ve altyapı çalışmalarını yürütür. Bu kapsamda; bordür, tretuvar, asfalt serim, istinat duvarı, yol betonu, yağmursuyu kanalı, atık su kanalı çalışmalarını gerçekleştirir.

·         Cadde ve sokaklarda yeterli aydınlatmanın yapılmasını sağlar.

·         Cadde ve sokaktaki istinat duvarları ve üzerine korkuluk yapılmasını gerçekleştirir.

·         Diğer altyapı ile ilgili kurumlarla işbirliği yaparak çalışmalarının yürütür ve koordinasyonunu sağlar.

·         Yapılan inşaatların denetimlerini gerçekleştirir.

·         Belediyemizce hayata geçirilen işlerin plan ve projelerinin hazırlanması ya da hazırlattırılması, keşfi, ihale dosyalarının hazırlanması ve yürütülmesini işlemlerini yapar.

·         Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak ilçemizde bulunan eski okulların yıkılarak yeniden yapılması, okulların bakım ve onarımı, boya, badana, tamir ve tadilat işlerinin yapımı, spor salonları ve toplantı salonlarının inşa edilmesiyle bakımları gibi projeleri hayata geçirir. 

·         İlçemiz sınırları içindeki yeni sağlık ocaklarının yapımı, mevcutların bakım, onarım ve tamirinin yanı sıra boya, badana işlerini gerçekleştirir.

·         Belediyemiz bünyesindeki ve ilçe sınırlarımızdaki spor sahalarının yapımı, mevcutların tamir ve tadilat işlemlerini yürütür.

·         İbadethaneleri güçlendirir, yenilenmesinin yanı sıra bakım ve onarımlarını yapar.

·         Temizlik ve sağlık ile ilgili modern çamaşırhanelerin yapımı, bakımı ve onarımını gerçekleştirir.

·         Yeni kültür merkezlerinin yapılması, mevcutların bakımı, tamiri ve tadilatını gerçekleştirir.

·         Belediyemize ait sosyal tesislerin yapımı, bakımı ve onarımlarının gerçekleştirilmesini sağlar.

·         Yine belediyemiz bünyesinde bulanan nikah salonlarının yapımı, bakımı ve onarımlarını yapar.

·         Belediyemizin hizmet binalarını planlar, inşaa eder, bakım ve onarımını gerçekleştirir.

·         İlçemiz dahilindeki cadde ve sokaklarda toplanan ve çevre kirliliği yaratan molozların toplanması ve döküm alanlarına iletilmesini sağlar.

·         Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yangın, sel, deprem gibi afet durumlarında yardım eder.

BİRİMLERİMİZ

1- Etüt Proje Şefliği

2- Malzeme İkmal Şefliği

3- Yol Bakım ve Onarım Şefliği - Ayazağa Bölge Şefliği

4- Müdürlük Sekreteryası

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-Posta: fenisleri@sisli.bel.tr

Bizden Haberler