Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Halkla İlişkiler Müdürlüğü; 4982  Sayılı bilgi edinme hakkı Kanunu’nun uygulamasına dair esas ve usuller gereği ve Katılımcı Belediyecilik ilkesi çerçevesinde, Halkla İlişkiler faaliyetini zaman ve mekan kriterlerinin dışına çıkararak, Belediyemizi ilçe sakinleri için 7/24 ulaşılabilir kılan Komşu Masa (bilgi edinme masası)- Başvuru Masası,7/24 Çağrı Merkezi, Gezici Ekibi ve Koordinasyon merkezi gibi alt birimleri aracılığı ile ilçe sakinlerinin yazılı,  sözlü, telefonla ve sosyal medya yoluyla ilettikleri istek, öneri ve şikayetlerini vatandaş adına takip etme, sonuçlandırma ve başvuran vatandaşların memnuniyetini sağlamaya yönelik Gülümse, Dinle ve Çöz anlayışı ile vatandaş ve kurum arasında pozitif diyalog yaratarak görev ve sorumluluklarını, yasalarca belirlenen yetkiler çerçevesinde yerine getirmektedir. Komşu Masa  Şişli Belediyesinin vatandaşımızla kucaklaşmasıdır.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü Başkanlığımıza bağlı olup; Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmekte olan her türlü tören, organizasyon, etkinlik ve sosyal faaliyetlerin koordinasyonu görevini yürütmektedir. Belediye hizmetlerinin görüşülmesini sağlayan toplantılar, halk günleri vb. organizasyonlar düzenlemekte ve vatandaş istek öneri ve şikayetlerini kayıt altına alarak takibini sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası Fuar ve organizasyonlara Belediyemiz adına katılım sağlayarak Şişlimizin ve Kurumumuzun tanıtım faaliyetlerini yürüten dinamik bir birimdir. 

Şişli Belediye Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Şişli Belediye Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

İletişim Bilgisi:

Telefon: 444 31 12
E-Posta: komsumasa@sisli.bel.tr

Bizden Haberler