Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun uygulamasına dair esas ve usuller gereği ve katılımcı belediyecilik ilkesi çerçevesinde kurulmuştur.

GÖREV ve SORUMLULUKLAR

• Müdürlüğümüz halkla ilişkiler faaliyetini Komşu Masa (Bilgi Edinme Masası) - Başvuru Masası, 7/24 Çağrı Merkezi, Gezici Ekip ve Koordinasyon Merkezi gibi alt birimleri aracılığı yürütür.

• Müdürlüğümüz zaman ve mekan kriterlerinin dışına çıkararak, belediyemizi ilçe sakinleri için 7/24 ulaşılabilir hale getirme hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir.

• Müdürlüğümüz “Gülümse, Dinle ve Çöz” anlayışıyla vatandaşlarımızın yazılı, sözlü, telefonla ve sosyal medya yoluyla ilettikleri istek, öneri ve şikayetlerini takip eder ve sonuçlandırır. Komşu Masa Şişli Belediyesi’nin vatandaşla kucaklaşmasıdır.

• Müdürlüğümüz görev ve sorumluluklarını, yasalarca belirlenen yetkiler çerçevesinde yerine getirirken vatandaş ve kurum arasında pozitif diyalog kurmayı da amaçlar.

• Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz, Şişli Belediye Başkanlığına bağlı olup başkanlık tarafından gerçekleştirilen her türlü tören, organizasyon, etkinlik ve sosyal faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.

• Müdürlüğümüz belediyemizin hizmetlerinin görüşülmesini sağlayan toplantılar, halk günleri gibi organizasyonlar düzenleyerek vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini kayıt altına alarak takibini sağlar.

• Ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonlara belediye adına katılarak kurumun faaliyetlerini yürütür.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İletişim Bilgisi:

Telefon: 444 31 12
E-Posta: komsumasa@sisli.bel.tr

Bizden Haberler