Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğümüz Şişli Belediye Başkanı tarafından verilen vekaletnamedeki sınırlar içinde, yürürlükteki yasalar ve Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmenliği kapsamında görev ve faaliyetlerde bulunur. Bu çerçevede Şişli Belediyesi'nin hukuksal sorunlarını çözümler.

Müdürlüğümüz

·         Müdür

·         Avukatlar

·         Kalem

·         Takip Personelinden oluşmaktadır.

GÖREV ve SORUMLULUKLAR

·         Hukuk İşleri Müdürlüğümüz, Belediye Başkanımız adına tüm yargı mercilerinde, hakemler, icra daireleri ve noterlerde, müdürlük avukatları vasıtasıyla belediye tüzel kişiliğini temsil eder, icra işlemlerini yürütür, dava açar, açılan davalarda gerekli savunmalarda bulunur, duruşma ve keşiflere iştirak eder, davaları sonuçlandırır.

·         Tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ve noterlerden yapılacak tebliğleri belediye başkanlığı adına alarak ilgili birimlere iletir, ilgili birimlerin verecekleri bilgi üzerine hukuksal gereklerini yerine getirir.

·         Yönetim birimlerinin veya müdürlüklerin çözemedikleri, tereddüde düştükleri hukuksal konular hakkında belediye başkanı veya yetkilendirdiği başkan yardımcısı oluru ile yazılı görüş verir.

 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-posta: hukukisleri@sisli.bel.tr

Bizden Haberler