Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasalar ve Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmenliği kapsamında görev ve faaliyetlerde bulunur. Müdürlüğümüz, tüm yargı mercilerinde, hakemler, icra daireleri ve noterlerde, müdürlük avukatları vasıtasıyla belediye tüzel kişiliğini temsil eder, icra işlemlerini yürütür, dava açar, açılan davalarda gerekli savunmalarda bulunur, duruşma ve keşiflere iştirak eder, davaları sonuçlandırır. Tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ve noterlerden yapılacak tebliğleri belediye başkanlığı adına alarak ilgili birimlere iletir, ilgili birimlerin verecekleri bilgi üzerine hukuksal gereklerini yerine getirir.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-posta: hukukisleri@sisli.bel.tr