İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’na göre çalışmalarını yürütüyor. Müdürlüğümüz imar durumu almak isteyen mal sahibine veya vekiline, tapu ve çap belgesine istinaden imar durumu düzenler, onay için getirilen mimari projeleri statik hesapları ve çizimlerini de kapsayan bir çerçevede ilgili kanun ve yönetmeliklere göre inceler, ruhsat yenilemesi ve tadilat ruhsatı için vizeleri kontrol eder ve gerektiğinde inşaat mahalline giderek yerinde tespit yapar. Müdürlüğümüz ayrıca; asansör tescil belgesini düzenler, hesaplanan harçların ve ücretlerin tahakkuk ettirilmesini sağlar. Kat irtifakı, bina yangın önlemleri raporu düzenlemek, kanal-kaldırım iştirak bedelini hesaplamak ve bedelin taşınmaz malikince yatırılmasını sağlamak, yapı kullanma izni vermek gibi teknik ve uygulamaya dönük görevleri de ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde yapar.

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ 


İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR KALEM ŞEFLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PROJE RUHSAT BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE ELEKTRİK BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ STATİK BÜRO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

2021 YILI ÜCRET TARİFESİ


İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-Posta: imarsehircilik@sisli.bel.tr