İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Belediyemiz sınırları içinde yer alan inşaat ve tadilat ruhsatı almak isteyen imarlı arsaların onaylı uygulama imar planı kararları doğrultusunda imar durumu belgesini düzenlemek, yapı ruhsatı verilmesi işlemlerini yürütmek, yapı ruhsatında bulunan vizelerin yerinde kontrolünün yapılması ve verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca kat irtifakı, asansör işletme ruhsatı, bina yangın önlemleri raporu düzenlemek, kanal-kaldırım iştirak bedelini hesaplamak ve bedelin taşınmaz malikince yatırılmasını sağlamak, yapı kullanma izni vermek işlerini yürütmek gibi teknik ve uygulamaya dönük görevlerini ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde yapmaktadır.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliği

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Kalem Şefliği Hizmet Standartları Tablosu

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Proje Ruhsat Birimi Hizmet Standartları Tablosu

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Makine Elektrik Birimi Hizmet Standartları Tablosu

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Statik Büro Hizmet Standartları Tablosu

 

İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-Posta: imarsehircilik@sisli.bel.tr

Bizden Haberler