İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün temel görevi; kurumumuzun insan gücünü planlamak ve politikası konusunda çalışmalar yapmaktır. Aynı zamanda belediyemizin hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırarak ideal kadroyu ve personeli oluşturmaktır. 

Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluklarını şöyle sıralayabiliriz;

·         Belediyemiz bünyesinde işçi, memur, sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin işe giriş işlemlerini yapar.

·         Memurların adaylık sürecinde yetiştirilmesini gerçekleştirerek asalet tasdiklerini yapar.

·         İşçi ve memur disiplin kurullarını oluşturur, disiplin işlemlerini yürütür. Yasa ve yönetmeliklerce verilmiş görevler doğrultusunda diğer gerekli kurulları oluşturur.

·         Belediyemizin kariyer planlarını hazırlar ve uygular.

·         Tüm çalışanların emeklilik işlemine kadar değişen bütün özlük sürecini yürütür, özlük dosyalarını saklar.

·         Çalışanların izin, rapor veya ücretsiz izin taleplerinin değerlendirir, gerekli yazışmaları yaparak raporlar.

·         Hizmet içi eğitim programlarını belirler ve eğitim planını hazırlar, bu doğrultuda personele eğitim aldırır veya eğitime gönderir.

·         Çalışanların işe geliş-gidişlerin takibi, işlenmesi ve günlük raporların alınması işlemlerini yapar.

·         Mal bildirimlerini kontrol eder, mukayese cetvellerini hazırlar ve saklar.

·         Gizlilik ve belgelerin yasayla saklanması gereken sürelerde göz önüne alınarak arşivler.

·         Toplu sözleşmeyle işçilere verilmiş hakların kullanımında çıkan problemlerin çözümlenmesini sağlar.

·         Staj başvurularını değerlendirerek kabul eder ve eğitimlerine göre kurum içinde birimlere yönlendirir.

·         Diğer müdürlüklerden gelen personel tekliflerini değerlendirip inceler, gerektiğinde atamaları yapıp başkanlık makamına sunar.

·         5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesindeki görevleri yerine getirir.

 

·         4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği yapılan sözleşmelere taraf olur.

 

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İletişim Bilgileri 

Telefon: 444 31 12

E-Posta: 

Bizden Haberler