İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi; çalışanların iş ile ilgili sağlık ve güvenliklerinin sağlanarak mesleki risklerinin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması için gerekli organizasyonun yapılması, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli araç ve gereçlerin sağlanması ile yükümlüdür. Tüm çalışanların mesleki risklerinin önlenmesi ve bu risklerden korunmalarına yönelik çalışmalar yapmak ile sorumludur.


İletişim Bilgileri
Telefon: 444 31 12