İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı

İstanbul ili, Şişli ilçesi, Bozkurt Mahallesi 1300 ada 26 parsel hakkında İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.08.2021 tarih 9524 sayılı kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Ek:1- Karar

Ek-2 - Üst Yazı