İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARARI

İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARARI

 Şişli ilçesi, Duatepe Mahallesi, 1248 ada; 17,18,66,3,63,6,7,8,9,10,64,16,59,54 ve 60 parseller ile 1247 ada; 62,71,58 ve 57 parsellere ait İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.04.2021 tarih ve 9219 sayılı Karar'ına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun