Kamuoyuna Önemle Duyurulur

Bilindiği üzere asansör periyodik kontrollerine ilişkin usul ve esaslar, 04/5/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış olan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile belirlenmiş bulunmaktadır. Bahsi geçen Yönetmelik gereği asansör periyodik kontrol taban ve tavan ücreti, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılır.

Bu nedenle, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile %22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artış öngörülerek 01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan asansör periyodik asansör periyodik kontrol ücretleri aşağıdaki gibidir.

 

ASANSÖR PERİYODİK

1.KONTROL 2020
(1. Muayene)

 

0-5 DURAK

6-10 DURAK

11-15 DURAK

16-20 DURAK

21-25 DURAK

26-30 DURAK

30< DURAK

ŞİŞLİ

420,55 ₺

494,54 ₺

593,19 ₺

691,83 ₺

790,48 ₺

889,13 ₺

1.235,70 ₺

  

ASANSÖR TESCİL

TESCİL 2020

 

0-5 DURAK

6-10 DURAK

11-15 DURAK

16-20 DURAK

21-25 DURAK

26-30 DURAK

30< DURAK

ŞİŞLİ

1.261,66 ₺

1.483,61 ₺

1.779,56 ₺

2.075,50 ₺

2.371,45 ₺

2.667,39 ₺

3.707,09 ₺

 

Periyodik Kontrol Taban ve Tavan Ücretleri