Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, “Yerinde Dönüşüm, Sosyal Gelişim” ilkesiyle ilçe bütününe yönelik fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak kente entegre olamayan bölgelerin ve öncelikli müdahale alanlarının belirlenmesi amacıyla sorunları tespit ederek, kentsel dönüşüm strateji planı (master plan) hazırlamakla sorumludur. Müdürlük, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesindeki tüm işlemleri yürütmekle de sorumlu. Ayrıca ilçe genelinde proje ve konut yapacak firmaların uyması zorunlu olacak Kentsel Tasarım Rehberi’ni de hazırlayan Müdürlük, Belediyemiz sorumluluğunda gerçekleştirilen "Riskli Yapı' 'başvurularına ait işlemleri de yürüterek Şişli sınırları içindeki, kentsel dönüşüm amaçlı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarını hazırlayarak onay süreçlerini takip eder.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve  SORUMLULUKLARI

2021 YILI ÜCRET TARİFESİ

 

İletişim Bilgileri
Telefon: 444 31 12
E-Mail: kentseldonusum@sisli.bel.tr