Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

 İlçemiz sınırları içerisindeki zemin ve üzerindeki yapılaşma nedeniyle afet riski taşıyan bölgeler ile fiziki ve sosyal açıdan kentin çöküntü bölgelerine ve çarpık yapılaşmış alanlarına ilişkin Kentsel Dönüşüm projeleri geliştirerek afet risklerine karşı tedbirler alınması, güvenli, nitelikli ve sürdürülebilir yaşamsal mekanlar oluşturulması, fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak gelişimin sağlanabilmesi için farklı disiplinlerdeki teknik çalışmalarla, bilimsel yöntemlere ve analizlere dayanarak ilçeye değer kazandıracak Kentsel Dönüşüm, Kentsel Yenileme ve Kentsel Tasarım faaliyetlerinin sağlanması amacı ile ilgili yasal mevzuatlar kapsamında, usul ve esaslar dahilinde kentsel dönüşüm strateji planı (master plan) hazırlamakla sorumludur.

 YAŞADIĞIM BİNA RİSKLİ Mİ?

 İzlenmesi Gereken Yol Haritası

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve  SORUMLULUKLARI

2021 YILI ÜCRET TARİFESİ

 

İletişim Bilgileri
Telefon: 444 31 12
E-Mail: kentseldonusum@sisli.bel.tr