Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı

Şişli İlçesi, Merkez Mahallesi, 1044 ada, 4 parsel yere ait İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan 25.10.2019 gün ve 7912 sayılı karar:

Kurul Kararı.pdf