Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz Şişli ilçesi sınırları içinde Belediyemiz politikası ve sosyal hedefleri doğrultusunda kültürel ve sanatsal bir yapının oluşmasını sağlamak ile görevlidir. Bu görevini yerine getirebilmek için güncel sanatsal gelişmeleri,  dünya ve ülke gündemini takip eder. Komşularının ilgisini çekecek ve onları geliştirecek kültürel aktiviteleri geniş kitleler ile buluşturmak amacıyla festivaller, şenlikler, film gösterimleri, tiyatro oyunları, konserler, sergiler, söyleşiler, sempozyumlar organize eder. Farklı sanat dallarına yönelik sanat atölyeleri açarak toplumun her kesimini kültür ve sanat faaliyetleri ile buluşturmakla yükümlüdür.

BİRİMLERİMİZ

Nazım Hikmet Kültür Ve Sanat Evi

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi, bir kültür kompleksi olup, çok yönlü faaliyetlerin gerçekleştirilmesine uygun olarak Ocak 2015 tarihinde inşa edilmeye başlanmış ve 15 Ocak 2016 tarihinde resmi olarak Şişli halkının hizmetine sunulmuştur.

Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi

Uzun süre kapalı kalan ‘’Kent Sineması’’ Belediyemiz tarafından restore edilerek kültür merkezi olarak halkın hizmetine sunmuştur.

 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

·         Müdürlüğümüz belediyenin sosyal ve kültürel etkinliklerini değişen koşullara uygun bir şekilde belirler.

·         Sosyal, kültür, sanat, eğitim alanlarında ilçe halkının yaşamlarını geliştirecek, çeşitlendirecek her türlü etkinliğini planlayarak uygular.

·         İlçe bütününe hizmet verecek kültürel, sanatsal, eğitsel ve sosyal faaliyet ve etkinlikler düzenler.

·         Sosyal, eğitsel, kültürel projeleri yürütülmesinde sivil toplum örgütleri üniversiteler,            meslek odaları ve kamu kurumları ile işbirliği yaparak ortak projeler yürütür.

·         Sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, sanatçılar, bilim insanları gibi gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği içinde sanatsal, eğitsel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirir. ,

·         Bireysel ve toplumsal gelişmeyi güçlendirici eğitim, araştırma, sosyal-kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek verir.

·         Müzik, resim, heykel, plastik sanatlar gibi faaliyetleri geniş kesimlere yaymak için sergiler açara, müzik koroları oluşturur, sempozyumlar ve söyleşiler düzenler, sanat atölyeleri kurar.

·         Halkbilimi eğitimiyle ilgili çalışmalar yapılmasını, halk oyunları gösterileri ve yarışmalarının düzenlenmesini sağlar.

·         Güzel sanatlara yönelik kurslar açılmasını sağlar.

·         Öğrencilere ve gençlere kütüphane, internet, okuma salonu gibi eğitim, kültür ve sosyal amaçlı hizmetlerin sunulmasını sağlar.

·         Belediyemize ait kütüphane ve okuma salonlarının materyallerinin seçimi, temini, kataloglaması ve vatandaşa ulaştırılması sağlar.

·         Şişli halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlar. Ayrıca bu amaca yönelik kurslar açılmasını, korolar oluşturulmasını sağlar.

·         İlçenin kültür envanterinin belirlenmesi ve belgelenmesi için çalışmaların koordinasyonunu yapar.

·         İlçenin sosyal, kültürel, zenginliklerini arttırıcı çalışmalar, konferans, panel, seminer, sempozyum, anma programı, sergi, fuar, festival, yarışmalar düzenler.

·         Kültür varlıklarını tespit eder, sergilenmesini sağlar, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına dair müze açar ve müzecilik faaliyetlerini gerçekleştirir.

·         Çok kültürlülüğün paylaşılması için konser, tiyatro, sinema gibi çeşitli gösteriler düzenleyerek kent halkının kaynaşmasını ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlar.

·         Milli, dini ve önemli günler öncelikli olmak üzere yıl boyu tören, gezi, yürüyüş, konser, panel, sergi, yarışmalar gibi etkinlikler düzenler.

·         Resmi, milli, dini bayramlarda, önemli gün ve haftalarda topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, tören, gezi, yürüyüş, konser, panel, sergi, yarışmalar gibi etkinliklerin planlamasını ve organizasyonunu yapar.

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

 

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-Posta: kultur@sisli.bel.tr

Bizden Haberler