Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü; Belediye, Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer kanunlar gereğince Belediyemizce alınması gereken gelirleri yasalara uygun bir biçimde tahakkuk ve tahsil işlemlerini yapmak, tahsil edilen gelirlerin muhasebeleştirilmesini sağlamak; Belediyemiz iş ve işlemleri ile ilgili olarak hak sahiplerine yapılacak ödemeleri incelemek ve yasal uygunluğu saptananları ödemesinden sorumludur. Yıllık bütçe, kesin hesap, gelir ve gider işlemlerinin muhasebeleştirilmesini sağlar, yürürlükteki Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60.Maddesi’nde sayılan görevleri yürütmek ile yükümlüdür.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliği

Mali Hizmetler Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

 

İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-Posta: malihizmetler@sisli.bel.tr

Bizden Haberler