Mali Hizmetler Müdürlüğü

Müdürlüğümüz; Belediye, Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer kanunlar gereğince Belediyemiz tarafından alınması gereken gelirleri yasalara uygun bir biçimde tahakkuk ve tahsil işlemlerini yapmak, tahsil edilen gelirlerin muhasebeleştirilmesini sağlamak; Belediyemiz iş ve işlemleri ile ilgili olarak hak sahiplerine yapılacak ödemeleri incelemek ve yasal uygunluğu saptananların ödemesinden sorumludur. Yıllık bütçe, kesin hesap, gelir ve gider işlemlerinin muhasebeleştirilmesini sağlamanın yanı sıra, yürürlükteki Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60. maddesinde sayılan görevleri yürütmek ile yükümlüdür.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

2021 YILI ÜCRET TARİFESİ


İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-Posta: malihizmetler@sisli.bel.tr