Misyon-Vizyon

Misyonumuz,

Hak temelli yaklaşım ve katılımcı yöntemlerle tasarlanan hizmetlerimizin, sürdürülebilirliğini sağlayıp erişilebilirliğini artıran; toplumsal eşitliği gözeten, yaşam kalitesinin yükselten, yenilikçi, şeffaf, ulaşılabilir, hesap verebilir bir belediye olmak

 

Vizyonumuz,

Komşularımızın sokak ve meydanlarında kendilerini güvende ve özgür hissettikleri, kültür ve sanat faaliyetlerinin tüm mahallerinde yaşamı zenginleştirdiği, ekolojik ve kültürel mirası koruyan, çok yüksek insani gelişme düzeyine sahip, komşularımızla birlikte yönetilen bir Şişli

 

Temel Değerlerimiz

* Evrensel etik değerlere bağlılık

* Toplumsal adalet ve eşitlik

* Katılımcılık ve birlikte yönetim

* Şeffaflık ve hesap verebilirlik

* Ulaşılabilirlik ve çözüm odaklılık

* Yenilikçilik ve kolektif yaratıcılık

* Sürdürülebilir kalite ve verimlilik

* Çevre bilinci ve ekolojik duyarlılık

* Kültürel mirasa saygı