Muhtarlık ve Toplumsal Katılım Müdürlüğü

 Başkanlık makamı ile muhtarlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanan yönetmelikle kurulmuştur.

Müdürlüğümüz Belediyemizin sorumluluk ve yetki alanında bulunan 25 mahalle muhtarlığından, Belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerinin (bizzat, telefonla, maille, dilekçe vb.) uygun birime ve uygun kişilere yönlendirip, yerine getirilip getirilmediğinin takibini yapar. Gerektiğinde muhtarlık hizmet binalarının yapımı, bakım onarımı, abonelik ödemeleri (doğalgaz, su, elektrik, internet), personel tahsisi,  mefruşat, kırtasiye büro malzemesi vb. ihtiyaçlarının teminini de sağlar.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

·         Müdürlüğümüz mahalle muhtarları, Muhtarlar Meclisi, Mahalle Meclisleri, Mahalle Meclisleri Konseyi ve Kent Konseyi arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

·         Mahalle sorunlarını belirlemek ve yapılan hizmetlerin değerlendirilmesi için Mahalle Meclisi ve Mahalle Meclisleri Konseyi ile toplantılar düzenler.

·         Belediye Başkanının başkanlığında mahallelerde yaşayan vatandaşlarla yapılacak Mahalle Meclisi toplantılarına katılır. Vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetleri Belediyenin Halkla İlişkiler ve İletişim Sistemi olan Komşu Masa'ya ileterek, raporlar ve üst makama sunar. Mahalle Meclisleri mutabakat ve performans değerlendirme toplantılarına katılır.

·         Muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb.) her türlü talebi öncelikle Komşu Masa’ya iletir ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğin takip eder.

·         Muhtarlardan gelen taleplere cevap verir, gelen taleplerden, yerine getirilenlerin ve yerine getirilmeyenlerin gerekçeleri ile birlikte kayıtlarım tutar ve raporlar.

·         Şişli ilçesinde bulunan mahallelerde Şişli Belediyesi’nin hizmetlerinin ve yeterliliği hakkında vatandaşların beklentileri ile ilgili belli periyodlarda anketler yapar ve sonuçlarını analiz ederek ilgili mercilere iletir.

·         Şişli Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumluluklarını yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapar.

MUHTARLIK ve TOPLUMSAL KATILIM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

MUHTARLIK ve TOPLUMSAL KATILIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-Posta:muhtarlikisleri@sisli.bel.tr

 

 

 

 

Bizden Haberler