Evlendirme Daireleri

 GENEL BİLGİLER

*Başvurular hafta içi saat 09:00-12:30 - 13:00-15:00 arasında alınmakta olup çiftlerin birlikte başvuru yapmaları zorunludur.

*Şişli Evlendirme Dairesi’ne başvuru yapılabilmesi için çiftlerden birinin Şişli’ de ikamet etmesi gerekmektedir.  Çiftler Şişli İlçesinde oturmuyorlar ise oturdukları İlçe Belediyesinden birisinin bağlı olduğu evlendirmeye beraber giderek, Evlendirme izin belgesi alıp Evlendirme dairelerimize müracaat edebilirler.

*Aile cüzdan bedeli başvuru sırasında talep edilmektedir.

*Hafta sonu başvuru kabul edilmemektedir.

EVLİLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Nüfus Cüzdanlarının aslı ve fotokopisi (Soğuk damgası olmayan ve yıpranmış kimlikler kabul edilmemektedir.)

Not: Nüfus cüzdanı dışındaki ehliyet, pasaport gibi kimlikler yasa gereğince kabul edilemez.

*6’şar adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf. (Fotokopi veya bilgisayardan çoğaltılan fotoğraflar ve biyometrik fotoğraflar geçersizdir.)

* Evlenme Sağlık Raporu Aile Hekimliği, Sağlık Ocakları veya Devlet Hastanelerinden alınacaktır. Raporlar fotoğraflı, imzalı ve kaşeli olmalıdır. Erkeklerde Akdeniz Anemisi (Talasemi) testi gerekmektedir. Bu testin yapıldığına dair ibarenin sağlık raporu üzerinde yazılı olması gerekmektedir. Özel Sağlık Kuruluşlarından alınan Evlilik için Sağlık Raporları T.C. İlçe Sağlık Kuruluna onaylatılması gerekmektedir.

Not: Sağlık raporlarının süresinin 180 günü geçmemesi gerekmektedir.

2020 Yılı Ücret Tarifesi

ÖNEMLİ BİLGİLER

*Çiftlerin başvuruya birlikte gelmeleri gerekmektedir. Çiftlerden birinin başvuruya gelememesi durumunda ise Noter Onaylı özel vekaletmane vermesi zorunludur.( Evlendirme Yönetmeliğinin 17. Maddesine göre vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır.)

* Kadınların boşanma tarihinden itibaren 300 günlük iddet (bekleme) müddeti bulunmaktadır. İddet (bekleme) müddeti aile mahkemesi kararı ile kaldırılırsa evlilik müracaatı yapabilirler.

*Evlilik için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. 17 yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni (Noterden Muvafakatname), veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir.16 yaşını dolduran kadın ve erkek aile mahkemesinden alınacak izin kararı ile evlenebilir.

*Kızlık soyadını kullanmak isteyen kişilerin müracaat sırasında bu isteklerini belirtip tarafımızca verilen kızlık soyadı dilekçesini imzalamaları gerekmektedir.

*Mal Ayrılığı talebi olan çiftlerin noter onaylı Mal Ayrılığı Sözleşmesini müracaat sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.


YABANCI UYRUKLU MÜRACAATLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

* 6 adet Vesikalık Fotoğraf.
* T.C. Devlet Hastaneleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ocağından Evlenme Raporu. Özel Sağlık Kuruluşlarından alınan Evlilik için Sağlık Raporları T.C. İlçe Sağlık Kuruluna onaylatılması gerekmektedir.

* Bekarlık Belgesi, İstanbul'da Konsolosluğu var ise Bekarlık Belgesi alınacak, bu belge İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü veya Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne onaylatılacaktır. Konsolosluğu Ankara’da olanlar ise T.C. Dışişleri Bakanlığına onaylatmaları gerekmektedir. Bekarlık Belgesi kendi ülkesinden alınacak ise o ülkedeki T.C. Büyükelçiliğe tasdik edilmesi veya apostil onayının olması gerekmektedir. Fas, Rusya ve Irak vatandaşları Bekarlık Belgelerini İstanbul’da bulunan konsolosluklarından almaları zorunludur.

*Alınmış olan Belgelerde Nüfus Kayıt Örneği, Nüfus Süreti, Nüfus cüzdanı örneği gibi başlıklar yazan belgeler kabul edilmemektedir.

* Fahri konsolosluklardan alınan belgeler geçersizdir.

*Doğum Belgesi (Bekarlık belgesinde anne adı, baba adı, doğum yeri ve doğum tarihi belirtilmiş ise doğum belgesi istenmemektedir.)

*Almanya-Hollanda-Avusturya-İtalya-Portekiz-İsviçre-Moldova-Belçika-İspanya-Yunanistan-Lüksemburg gibi ülkeler Uluslararası(Çok dilli) Evlenme Ehliyet Belgesi ve yanında yine Uluslarası (Çok dilli) Doğum Belgesi almaları gerekmektedir.

*Yabancı uyruklu çiftlerin müracaat sırasında pasaport veya pasaport yerine geçen seyahat belgesi yada uyruğu bulunduğu ülke makamlarınca düzenlenmiş fotoğraflı kimlik belgesi gibi kişiyi tanıtıcı, resimli ve onaylı bir kimlik belgesinin ibraz edilmesi ve noter onaylı tercüme yapılması zorunludur.

*Yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni, çalışma izni veya vize sürelerinin geçmemiş olması gerekmektedir. Bu süreler dolduğu taktirde evlilik gerçekleştirilemez.

*Konaklama belgesi veya kira sözleşmesi gerekmektedir. (İki Yabancı uyruklu çift için geçerlidir.)

*Hazırlanan evrakların birer adet fotokopileri gerekmektedir.

Not: Pasaporttaki bilgiler ile bekarlık ve doğum belgesindeki bilgiler birebir uyumlu olmalıdır. Doğum ve bekarlık belgeleri Türkiye’de tercüme edilip noter tasdikli olması gerekmektedir.


DUYURU:
Şişli ilçesinde oturan vatandaşlar için Çarşamba günü kıyılacak nikahlar ücretsizdir. Aile cüzdanı ücreti alınacaktır.

 

Şişli Belediyesi Evlendirme Daireleri:

Maçka Evlendirme Dairesi: Adres: Harbiye Mah. Kadırgalar Cad. No:9
(Küçükçiftlik Lunaparkı karşısı, Demokrasi Parkı-Maçka)

444 31 12

 

Derviş Eroğlu Evlendirme Dairesi: Adres: Feriköy Mah. Çobanoğlu Sk. No: 101

444 31 12 

 

 

 

Bizden Haberler