Evlendirme Daireleri

Şişli Belediyesi Evlendirme Daireleri:

Maçka Evlendirme Dairesi

Harbiye Mah. Kadırgalar Cad. No:9
(Küçükçiftlik Lunaparkı karşısı, Demokrasi Parkı - Maçka)

Tel: 444 31 12

Derviş Eroğlu Evlendirme Dairesi

Adres: Feriköy Mah. Çobanoğlu Sok. No: 101

Tel: 444 31 12 

GENEL BİLGİLER

*Başvurular hafta içi saat 09:00 -12:30 - 13:00-15:00 arasında alınmakta olup çiftlerin birlikte başvuru yapmaları zorunludur.

*Hafta sonu başvuru kabul edilmemektedir.

*Aile cüzdan bedeli başvuru sırasında talep edilmektedir.

 

 637336182594725536-maçka.jpg

 

EVLİLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Nüfus Cüzdanlarının aslı ve fotokopisi(Soğuk damgası olmayan ve yıpranmış kimlikler kabul edilmemektedir.)

Not: Nüfus cüzdanı dışındaki ehliyet, pasaport gibi kimlikler yasa gereğince kabul edilemez.

* 6’şar adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf. (Fotokopi, bilgisayardan çoğaltılan fotoğraflar ve biyometrik fotoğraflar geçersizdir.)

* Şişli ilçesi dışında ikamet eden çiftlerin E-Devletten “Yerleşim Yeri Belgesi” getirmesi gerekmektedir.

Evlilik için Sağlık Raporu Aile Hekimliği, Sağlık Ocakları veya Devlet Hastanelerinden fotoğraflı, imzalı ve kaşeli olarak alınmalıdır. Erkekler için Akdeniz Anemisi (Talasemi) testi yapıldığına dair ibarenin sağlık raporu üzerinde yazılı olması gerekmektedir. Özel Sağlık Kuruluşlarından alınan Evlilik için Sağlık Raporları T.C. İlçe Sağlık Kuruluna onaylatılmalıdır.

Not: Sağlık raporlarının süresinin 180 günü geçmemesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ BİLGİLER

* Çiftlerin başvuruya birlikte gelmeleri zorunludur. Çiftlerden birinin başvuruya gelememesi durumunda ise Noter Onaylı özel vekaletname ibraz etmesi zorunludur.(Evlendirme Yönetmeliğinin 17. Maddesine göre vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır.)

* Kadınların boşanma tarihinden itibaren 300 günlük iddet (bekleme) müddeti bulunmaktadır. İddet (bekleme) müddeti aile mahkemesi kararı ile kaldırılırsa evlilik müracaatı yapabilirler.

* Evlilik için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. 17 yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni (Noterden Muvafakatname), veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir.16 yaşını dolduran kadın ve erkek aile mahkemesinden alınacak izin kararı ile evlenebilir.

* Kızlık soyadını kullanmak isteyen kişilerin müracaat sırasında bu isteklerini belirtip tarafımızca verilen kızlık soyadı dilekçesini imzalamaları gerekmektedir.

* Mal Ayrılığı talebi olan çiftlerin noter onaylı Mal Ayrılığı Sözleşmesini müracaat sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

Maçka Evlendirme Dairesi sosyal mesafe kuralı gereği davetli olarak 50 kişi, Derviş Eroğlu Nikah Salonu davetli 65 kişiyi ağırlayabiliyor.

YABANCI UYRUKLU MÜRACAATLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

6 adet vesikalık fotoğraf.
* T.C. Devlet Hastaneleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ocağından Evlilik için Sağlık Raporu. (Özel Sağlık Kuruluşlarından alınan Evlilik için Sağlık Raporları T.C. İlçe Sağlık Kuruluna onaylatılması gerekmektedir.)

Bekarlık Belgesi, İstanbul'da Konsolosluğu var ise Bekarlık Belgesi alınmalı, bu belge İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü veya Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne onaylatılmalıdır. Konsolosluğu Ankara’da olanların ise T.C. Dışişleri Bakanlığına onaylatmaları gerekmektedir. Bekarlık Belgesi kendi ülkesinden alınacak ise o ülkedeki T.C. Büyükelçiliğe tasdik edilmeli veya apostil onayı olmalıdır. Fas, Rusya ve Irak vatandaşlarının Bekarlık Belgelerini İstanbul’da bulunan konsolosluklarından almaları zorunludur.

* Alınmış olan Belgelerde Nüfus Kayıt Örneği, Nüfus Süreti, Nüfus cüzdanı örneği gibi başlıklar yazan belgeler kabul edilmemektedir.

* Fahri konsolosluklardan alınan belgeler geçersizdir.

Doğum Belgesi (Bekarlık belgesinde anne adı, baba adı, doğum yeri ve doğum tarihi belirtilmiş ise doğum belgesi istenmemektedir.)

Almanya-Hollanda-Avusturya-İtalya-Portekiz-İsviçre-Moldova-Belçika-İspanya-Yunanistan-Lüksemburg gibi ülkelerin Uluslararası (Çok dilli) Evlenme Ehliyet Belgesi ve Uluslararası (Çok dilli) Doğum Belgesi almaları gerekmektedir.

* Yabancı uyruklu çiftlerin müracaat sırasında pasaport veya pasaport yerine geçen seyahat belgesi ya da uyruğu bulunduğu ülke makamlarınca düzenlenmiş fotoğraflı kimlik belgesi gibi kişiyi tanıtıcı, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinin ibraz edilmesi ve noter onaylı tercüme yapılması zorunludur.

* Yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni, çalışma izni veya vize sürelerinin geçmemiş olması gerekmektedir. Bu süreler dolduğu taktirde evlilik gerçekleştirilemez.

* Hazırlanan evrakların birer adet fotokopileri gerekmektedir.

Not: Pasaporttaki bilgiler ile bekarlık ve doğum belgesindeki bilgiler birebir uyumlu olmalıdır. Doğum ve bekarlık belgeleri Türkiye’de tercüme edilip noter tasdikli olması gerekmektedir.

DUYURU: Şişli ilçesinde oturan vatandaşlar için Çarşamba günü kıyılacak nikahlar ücretsizdir. Yalnızca Aile cüzdanı ücreti alınacaktır.

 

Şişli Belediyesi Evlendirme Daireleri:

Maçka Evlendirme Dairesi: 0212 230 90 91-248 10 69-708 89 01-708 89 02

Derviş Eroğlu Evlendirme Dairesi: 0212 343 94 30-708 89 05-708 89 06 

2021 Yılı Ücret Tarifesi