Evlendirme Daireleri

Şişli Belediyesi Evlendirme Daireleri:

Maçka Evlendirme Dairesi

Harbiye Mah. Kadırgalar Cad. No:9
(Küçükçiftlik Lunaparkı karşısı, Demokrasi Parkı - Maçka)

Tel: 444 31 12

Derviş Eroğlu Evlendirme Dairesi

Adres: Feriköy Mah. Çobanoğlu Sok. No: 101

Tel: 444 31 12 

Genel bilgiler

Başvurular hafta içi saat 09.00-12.30 – 13.00-15.00 arasında alınıyor. Evlenecek çiftlerin birlikte başvuru yapmaları gerekiyor. Şişli Evlendirme Dairesi’ne başvuru yapılabilmesi için çiftlerden birinin Şişli’de ikamet etmesi gerekiyor. Çiftler Şişli’de oturmuyorlarsa, oturdukları ilçe belediyesinden birinin evlendirme dairesine giderek, Evlendirme İzin Belgesi alıp evlendirme dairelerimize müracaat edebilirler. Aile Cüzdan Bedeli başvuru sırasında ödeniyor ve hafta sonu başvuru kabul edilmiyor.

 637336182594725536-maçka.jpg

Evlilik başvurusu için gerekli belgeler

·         Nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopisi (Soğuk damgası olmayan ve yıpranmış kimlikler kabul edilmiyor)

·         Nüfus cüzdanı dışındaki ehliyet, pasaport gibi kimlikler yasa gereğince kabul edilmiyor.

·         6 tane son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf. (Fotokopi veya bilgisayardan çoğaltılan fotoğraflar ve biyometrik fotoğraflar kabul edilmiyor)

·         Aile hekimliği, sağlık ocakları veya devlet hastanelerinden alınan Evlenme Sağlık Raporu. alınacaktır. Raporlar fotoğraflı, imzalı ve kaşeli olmalıdır. Erkeklerde Akdeniz Anemisi (Talasemi) testi yapılması ve bu testin yapıldığına dair ibarenin sağlık raporu üzerinde yazılı olması gerekiyor. Özel sağlı kuruluşlarından alınan sağlık raporlarının İlçe Sağlık Kurulu’na onaylatılması gerekiyor. Sağlık raporlarının süresinin 180 günü geçmemesi şart.

Önemli bilgiler

Çiftlerin başvuruya birlikte gelmeleri gerekiyor. Çiftlerden birinin başvuruya gelememesi durumunda ise noter onaylı özel vekaletmane vermesi zorunlu. (Evlendirme Yönetmeliği’nin 17. maddesine göre vekaletnamede, kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır.)

Kadınların boşanma tarihinden itibaren 300 günlük iddet (bekleme) müddeti bulunuyor. İddet (bekleme) müddeti Aile Mahkemesi kararıyla kaldırılırsa evlilik müracaatı yapabilirler.

Evlilik için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. 17 yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni (noterden muvafakatname), veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir. 16 yaşını dolduran kadın ve erkek Aile Mahkemesi’nden alınacak izinle evlenebilir.

Kızlık soyadını kullanmak isteyen kişilerin müracaat sırasında bu isteklerini belirtip tarafımızca verilen kızlık soyadı dilekçesini imzalamaları gerekiyor.

Mal ayrılığı talebi olan çiftlerin noter onaylı Mal Ayrılığı Sözleşmesi’ni müracaat sırasında ibraz etmeleri gerekiyor.


Yabancı uyruklu müracaatlar için gerekli evraklar

-  6 adet vesikalık fotoğraf

-  Devlet hastaneleri veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık ocağından alınan Evlenme Raporu. Özel Sağlık Kuruluşlarından alınan Evlilik İçin Sağlık Raporları İlçe Sağlık Kurulu’na onaylatılması gerekiyor.

-  Bekarlık Belgesi; İstanbul'da konsolosluğu var ise alınacak olan Bekarlık Belgesi’nin İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü veya Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü’ne onaylatılması gerekiyor. Konsolosluğu Ankara’da olanların ise Dışişleri Bakanlığı’na onaylatmaları gerekiyor. Bekarlık Belgesi kendi ülkesinden alınacak ise o ülkedeki T.C. Büyükelçiliği’ne tasdik edilmesi veya apostil onayının olması gerekiyor. Fas, Rusya ve Irak vatandaşlarının Bekarlık Belgelerini İstanbul’da bulunan konsolosluklarından almaları zorunlu.

-   Alınmış olan Belgelerde ‘Nüfus Kayıt Örneği’, ‘Nüfus Sureti’, ‘Nüfus Cüzdanı Örneği’ gibi başlıklar yazan belgeler kabul edilmiyor.

-  Fahri konsolosluklardan alınan belgeler geçersizdir.

-  Doğum Belgesi (Bekarlık belgesinde anne adı, baba adı, doğum yeri ve doğum tarihi belirtilmiş ise doğum belgesi istenmiyor)

-  Almanya, Hollanda, Avusturya, İtalya, Portekiz, İsviçre, Moldova, Belçika, İspanya, Yunanistan, Lüksemburg gibi ülkeler Uluslararası (çok dilli) Evlenme Ehliyet Belgesi ve yanında yine Uluslarası (Çok dilli) Doğum Belgesi almaları gerekiyor.

-  Yabancı uyruklu çiftlerin müracaat sırasında pasaport veya pasaport yerine geçen seyahat belgesi ya da uyruğu bulunduğu ülke makamlarınca düzenlenmiş fotoğraflı kimlik belgesi gibi kişiyi tanıtıcı, resimli ve onaylı bir kimlik belgesini ibraz etmeleri ve noter onaylı tercüme yapılması zorunlu.

 -  Yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni, çalışma izni veya vize sürelerinin geçmemiş olması gerekiyor. Bu süreler dolduğu takdirde evlilik gerçekleştirilemez.

-   Konaklama belgesi veya kira sözleşmesi gerekiyor (iki yabancı uyruklu çift için geçerli).

-  Hazırlanan evrakların birer adet de fotokopileri gerekiyor.

-  Not: Pasaporttaki bilgiler ile bekarlık ve doğum belgesindeki bilgiler birebir uyumlu olmalıdır. Doğum ve bekarlık belgeleri Türkiye’de tercüme ettirilip, noter tasdikli olmalıdır.

-  Vize, ikamet ve çalışma izni süreleri geçmiş olanların müraacatları kabul edilmez.


DUYURU: Şişli ilçesinde oturan vatandaşlar için çarşamba günü kıyılacak nikahlar ücretsiz. Sadece Aile Cüzdanı ücreti alınıyor.

 

2021 Yılı Ücret Tarifesi