ÖNEMLİ DUYURU

Şişli Belediyesi başkanlığı bünyesinde 657 sayılı DMK'na tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım Sıralama Sonuçları ve mülakat sınavına girmeyi hak kazananlar açıklandı.

Listeye Ulaşmak İçin Tıklayınız

Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için yayımlanan ilana istinaden 17.08.2020 - 01.10.2020 tarihleri arasında adayların başvurulan kabul edilmiştir.

Yapılan KPSS puanı sıralamasına göre sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, sınav tarihi ve saatini gösterir liste yayınlanmış olup, ayrıca bu adaylara sınava giriş belgeleri başvuru sırasrnda beyan etmiş oldukları iletişim adresine posta yoluyla gönderilecektir. Adaylar tarafından beyan edilen hatalı adres bildirimi sebebi ile postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Şişli Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

Yayınlanan listede adı soyadı yer almayan adaylar sınava katılma hakkı elde edememiştir. Bu adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak, bilgi almak isteyen başvuru sahipleri Başkalığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden bilgi alabileceklerdir.

Dünya ve Ülkemiz genelinde Koronavirüs (Covid-l9) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavı, 26.1 0.2020 - 27 .10.2020 tarihleri arasında 2 (iki) gün süreyle gerçekleştirilecek, sınavların bitirilememesi halinde ertesi günlerde devam edebilecektir.

ÖNEMLİ UYARILAR:

1. Sınav giriş belgesinin tarafınıza ulaşması neticesinde şahsınıza ait bilgileri kontrol ediniz.

2. Sınava giriş belgesi yalnız bu sınava giriş için kullanılır, başka bir amaç için kullanılamaz.

3. Sınav günü belgenizi yanınızda bulunduımayı kesinlikle unutmayınlz.

4. Sınava girerken bu sınava ait Sınav Giriş Belgesi ve üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanınızı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartınızı da yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

5. Sınava girmeye hak kazanan aday belirtilen gün ve saatte sınavın yapılacağı sınav merkezinde hazır bulunmalıdır. Aksi durumda adav sınava katılmamış sayılacaktır.

6. Sözlü sınav sonrasrnda Uygulamalı Sınav Yapılacak olup; Uygulamalı Sınav için yanınızda gerekli spor kıyafet ve spor ayakkabı bulundurmayı unutmayınız. (Kıyafet değişimi için giyinme odaları tahsis ediIecektir.)

7. Sözlü ve Uygulamalı Sınav belirlenen gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam ediIecektir. İlan olunur.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI