ÖNEMLİ DUYURU

Şişli Gülbahar Mahallesi, 9188 ada, 18 sayılı parsele teknik hata sonucu taşan 4 sayılı parsel bloğunun, kendi parsel sınırları içinde yeniden düzenlenmesini 

içeren Pin 5910-42 UİP Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi:

Link.pdf