Önemli Duyuru

Şişli ilçesi Eskişehir Mahallesi Eşref Efendi Sokak 210 Pafta, 1316 ada 70 parselde kayıtlı ve 6306 sayılı yasa kapsamında Riskli Yapı ilan edilen taşınmaz maliklerinin 3/2 çoğunluğuna uymayan maliklere ait hisselerin satış işlemi ihale ilanı.

İlan