Önemli Duyuru

Şişli İlçesi, Feriköy Mahallesi, 1214 ada, 4 ve 5 parsel sayılı yerler i̇le 1285 ada, 3, 4, 5 ve 6 parsel sayılı yerler hakkında duyuru.

İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu