Özel Kalem Müdürlüğü

Müdürlüğümüz, 25.03.1984 tarihindeki Belediye ve bağlı kuruluşları norm kadro ilke ve kararları çerçevesinde ve Belediye Meclisi’nin 09.03.2012 Tarih ve 82 Sayılı Kararı ile kurulmuştur. Belediye Başkanı’na bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Başkan ile halk arasında köprü konumunda olan Müdürlüğümüz; kamu hizmetlerinin sunumu ve kalitesini artırmak, vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak, Şişlilerin yaşam biçimlerini eğitsel, kültürel ve sanatsal açıdan renklendirmek ve belediye hizmetlerimiz yürütülürken diğer Müdürlüklerimizle koordine olarak, iş ve işlemleri Başkan adına takip etmek görevlerini üstlenmiştir.

Şişlilerin belediye ile ilgili her türlü istek, şikayet ve dileklerini tüm Müdürlüklerimizle birlikte değerlendirerek, halkın yerel yönetime doğrudan katılımını sağlamak için gerekli çalışmaları organize ve koordine etmek görevleri ile Şişli Belediyesi kurumsal kimliğinin toplumla paylaşılmasını sağlayan çalışmaları da yürütür.

Müdürlüğümüz;

a) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Belediye’de hizmet veren tüm müdürlüklerin kendi aralarında ve bu müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonunu temin etmekten,

b) Belediye Başkanı’nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri ve önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek, zaman ve yerlerini Belediye Başkanı’na bildirmek; bu gibi törenlere Belediye Başkanı’nın iştirak etmesini temin etmek, iştirak edemediği programlarda Başkan adına protokol gereklerini yerine getirmekten,

c) Başkan’ın sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak; Başkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları düzenlemek ve yaymaktan,

d) Belediye Başkanı’nı yurtiçi ve yurtdışından ziyarete gelen konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını sağlamaktan,

e) Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmaktan sorumludur.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Özel Kalem Müdürü

Sena OLCAY
E-Posta Adresi: sena.olcay@sisli.bel.tr    İletişim Numarası: (0212) 314 46 00