Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, 13.03.1997 tarih ve 97/9436 sayılı Bakanlık kararı ile 1580 sayılı Belediye Kanunu’na dayandırılarak kurulmuştur.

Müdürlüğümüz ilçemiz sınırları içinde açık ve yeşil alanları (park, çocuk bahçesi, spor alanı, rekreasyon alanı, yeşil alan, yaya yolu, piknik alanları, ağaçlandırma alanları vb.) düzenleyerek kent halkının eğlenme, dinlenme, oyun, spor gibi gereksinmelerini en uygun karşılayacak şekilde yürütülmesini sağlar. Kişi başına düşen aktif ve pasif rekreasyon alanı miktarının sağlıklı ve uygar bir kent görünümü sağlamak için evrensel standartlar seviyesine ulaştırılması ve bu kapsamda yaptığımız çalışmalarla ilçemizde yeni yeşil alanlar oluşturulması ve nitelikli peyzaj uygulamaları ana hedefimizdir.

Müdürlük olarak, imar planlarında yeşile ayrılmış alanların amacına uygun hale getirilmesi, yeni oluşturulan ya da mevcut yeşil alan ve parkların bakımlarıyla devamlılık için gerekli fidan, çiçek ve donanım malzemelerinin üretim veya teminin yapıyoruz. İlçemiz dahilindeki cadde ve sokakların ağaçlandırılması, yol ağaçları ve parkların sulanması ve periyodik bakımları ile rekreasyon alanlarında çocuk oyun parkları ve spor alanlarının oluşturulması ve bunların bakım ve onarım çalışmalarının yapılmasını veya yaptırılmasını sağlıyoruz.

Ağaçlandırma faaliyetlerimiz ve bölgemize yeni yeşil alanlar kazandırmak, öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca okul, hastane, ibadethane gibi kuruluşlara donanım elemanları, fidan, mevsimlik çiçek ve çevre düzenlemeleri konusunda yardımcı oluyoruz.

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

·         Müdürlüğümüz imar planında yeşil alan, park, bahçe, çocuk bahçesi, spor tesisi, yeşil yollar, yaya bölgeleri, meydanlar, rekreasyon alanı olarak tanımlanan alanların etüt, proje ve uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik, müdürlüğü ilgilendiren her türlü iş ve işlemleri yapar.

·         Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım (budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) onarımı ve korunmasını yapar.

·         Belediye için gerekli bitkisel materyali temin etmek için sera ve fidanlık alanları kurup, bitkisel materyalleri üretir veya satın alır.

·         Ağaçlandırma çalışmaları (genel ağaçlandırma, yol ve refüj ağaçlandırmaları) yapar.

·         Yeşil alanlarda sulama ve aydınlatma tesisatlarının kurulması, bank, çöp kutusu gibi kent mobilyaları ve sert zemin gibi park donatımlarını temin eder. Bunların montajı, tamiri ve bakımıyla ilgili çalışmalar yapar.

·         İlçe sınırları dâhilindeki ağaçların budanması için budama mevsimi itibariyle periyodik budama programları hazırlar.

·         İlçemizin kent peyzajı için tasarımlar yaparak projelendirir ve uygular.

·         Belediye için gerekli atölyeleri kurar, yeni atölyeleri işletir, alet ve ekipmanlarını temin eder.

·         Kısa, orta ve uzun vadeli programlara göre, düzenlenecek olan açık ve yeşil alanlar (çocuk bahçesi, park, spor alanı, rekreasyon alanı vb.) için gerekli olan her cins inşaat, tesisat ve bitki malzemeleri ile araç gereçlerin tespitini yapar, bu mal ve hizmet alımlarını temin eder.

·         Yapılacak hizmetlere karşılık ücret tarife listeleri oluşturarak Belediye Meclisi’ne sunar.

·         Parklar ve yeşil alanları; buralarda bulunan kent mobilyalarını, ağaç ve süs bitkilerini tahrip eden kişi ve kuruluşları tespit eder. Kişi ve kuruluşların verdikleri hasarı tazmin etmek için; hasar tespit bedelini belirler, hasar tespit raporu düzenler ve tespit listesi oluşturularak Encümene sunar.

·         Park, bahçe, koru ve yeşil alanlarda düşünülen her türlü fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirir.

·         Botanik ve hobi bahçeleri oluşturarak halkın yararlanabileceği hale getirir.

·         İlçe halkının yaşanabilir çevre, örnek bahçe, yeşil alanlar konusunda bilgisi tırmak için bayramlar, festivaller, sergiler, kurslar, eğlenceler ve yarışmalar düzenler.

·         Yenilikçi açık-yeşil alan uygulamalarını araştırıp- geliştirerek hayata geçmesi için çalımalar yürütür.

·         Özgün temalı park uygulamaları yapar.

·         Oyun sokakları, geçici spor ve oyun alanı düzenlemeleri gibi rekresif uygulamaları yapar.

·         İhata çalışmaları kapsamında kafes teli çeker ve korkuluk montajı yapar.

·         Park, yeşil alan ve meydanlara heykel, büst ve kamelya yapar.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ PARKLAR

Adalet Parkı

-       Antikacılar Parkı

-       Uğur Çıkmazı Parkı

-       23 Temmuz Parkı

-       Yaşar Kemal Parkı

-       Muharrem Kurt Parkı

-       Biberiye Parkı

-       Halil Akar Parkı

-       Avni Dilligil Parkı

-       Haydar Aliyev Parkı

-       Mecidiyeköy Muhtarlık Yanı

-       Belen Sokak Parkı

-       Ortanca Parkı

-       Lalezar Parkı

-       Hacı İzzet Cebe Parkı

-       Mavi Bloklar Parkı

-       Necmiye Öğretmen Parkı

-       Halil Rıfat Paşa Muhtarlık Parkı

-       Halide Edip Adıvar Muhtarlık Parkı

-       Şh. Er Kahraman Kadir Cebiroğlu Parkı

-       Yay Meydanı Muhtarlık Yanı Parkı

-       Sanat Parkı

-       Fulya Parkı

PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

 

PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

İletişim Bilgileri

Telefon:444 31 12

E-Posta:parkbahceler@sisli.bel.tr

 

Bizden Haberler