Plan ve Proje Müdürlüğü

 

Plan ve Proje Müdürlüğü; sürdürülebilir, sağlıklı ve planlı bir Şişli amacıyla, üst ölçekli plan kararları doğrultusunda uygulama imar planları hazırlamak veya hazırlatmak, uygulamaya ilişkin faaliyetleri gerçekleştirilmesinden sorumludur. Kent içi ulaşımın rahatlaması ve şehir estetiğinin iyileştirilmesi amacıyla ulaşım planlaması, sokak, meydan düzenlemesi, yaya yolları projeleri hazırlamak, tarihi ve doğal sit alanlarının mekânsal kalitelerini yükseltmek için altyapı ve üstyapıyı geliştirmek amacıyla proje çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

 

Plan ve Proje Müdürlüğü Yönetmeliği

Plan ve Proje Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

 

İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-Posta: planproje@sisli.bel.tr

Bizden Haberler