Plan ve Proje Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğümüz; sürdürülebilir, sağlıklı ve planlı bir Şişli amacıyla, üst ölçekli plan kararları doğrultusunda uygulama imar planları hazırlar, uygulamaya ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Kent içi ulaşımın rahatlaması ve şehir estetiğinin iyileştirilmesi amacıyla ulaşım planlamasını yapar, sokak, meydan düzenlemesi, yaya yolları projeleri hazırlar. Müdürlük ayrıca tarihi ve doğal sit alanlarının mekânsal kalitelerini yükseltmek için altyapı ve üstyapıyı geliştirmek amacıyla proje çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

2021 YILI ÜCRET TARİFESİ


İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-Posta: planproje@sisli.bel.tr