Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz; ilgili kanunlar ve yönetmelikler doğrultusunda Belediyemiz tarafından ruhsatlandırılması gereken iş yerlerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerini düzenli ve koordineli bir şekilde yürütmek, bu iş yerlerinin muayenelerinden ve denetlenmesinden sorumludur.

GENEL BİLGİLER

·         Müdürlüğümüz ilgili kanunlar ve yönetmelikler doğrultusunda birimimizi ilgilendiren işlemleri yapar, ruhsatları düzenler, işyerlerinin muayenelerini ve denetlenmesini yapar, sıhhi müesseselere ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılmasını ve denetlenmesini yapar.

·         Sıhhi müessese açmak isteyen kişilere, gerekli belgelerle müracaat ettikten ve evraklarının eksik olmaması halinde, aynı gün içerisinde ruhsatı verilir.

·         Umuma açık eğlence yerleri ruhsatı, müracaattan sonra emniyet müdürlüğü görüşü alındığından dolayı bir ay içerisinde sonuçlanır.

·         İtfaiye raporu, sıhhi işletmelerde gereken yerlerde, gayri sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ruhsat başvurularının tamamından istenmektedir.

·         İtfaiye raporu başvuruları Müdürlüğümüz tarafından kabul edilerek denetim için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yangın Önlem Amirliğine iletilir.

·         Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı gibi işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması zorunludur.

·         Gerekli evraklarla birlikte Müdürlüğümüze ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinden iş yeri açma ücreti, ruhsat ücreti tahakkuk ettirilir ve ruhsat düzenlenir. 1 ay içerisinde ilgili işyerine Ruhsat Denetim Komisyonu denetime gider, herhangi bir eksikliği var ise ek süre verilir. Eksiklerin giderilmediği durumlarda ise ruhsat tek taraflı iptal edilir.

SIHHİ MÜESSESELER

·         Et ve balık ürünlerinin satıldığı yerler

·         Bakkal, market, şarküteri, kuruyemiş, büfe, manav, kantin

·         Lokanta, ayakta yem-içme yerleri, kafeterya, yemeği pakette satan yerler ve benzeri işyerleri

·         Pastaneler, unlu mamul satışı yapan yerler

·         Berber, kuaför ve güzellik salonları,

·         Bankalar, serbest meslek kazanç sahipleri

·         Spor salonları (Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kapsamı dışındakiler)

·         Taksi durakları ve oto teşhir yerleri

·         Ofis (Turizm acentaları, sigortacılar, emlak komisyoncuları, irtibat büroları)

·         Mağazalar

Sıhhi Müessese Başvuru Evrak Listesi

·         Vergi levhası fotokopisi

·         Kira kontratı fotokopisi

·         Tapu fotokopisi

Şirketler İçin

·         Kuruluş gazetesi

·         2-İmza sirküleri

Şahıslar İçin

·         Kimlik fotokopisi

·         Esnaf ve Sanatkârlar ise Sicil tasdiknamesi ile Oda Kayıt Belgesi

·         Tapu kayıtlarında nitelik kısmı mesken olan işyerlerinden kat maliklerinin tamamından muvafakatname

·         İtfaiye Raporu alınması gerekmeyen yerler için TSE 862’ye uygun muayenesi yeni her100m2 için 6 kg yangın söndürme cihazı fatura fotokopisi

·         Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde borcunun olmaması

·         Faaliyetleri sırasında bitkisel atık yağ üreten işyerlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile yapılmış “Bitkisel Atık Yağ Toplama Sözleşmesi”

·         Faaliyetleri sırasında evsel atık üreten işyerlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile yapılmış “Ambalaj Atığı Toplama Sözleşmesi ve Konteyner Taahhüt Belgesi”

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER

·         Her türlü imalat yapılan işletmeler (ekmek fırını, unlu mamul ve pasta imalatı, meze imalatı vb.)

·         Gıda paketleme yerleri ( kurukahve, çay, kuruyemiş, baharat vb.)

·         Depolar

·         Et parçalama yerleri

·         Atölyeler (marangoz, konfeksiyon, seramik, ayakkabı vb.)

·         Her türlü motorlu araç tamir ve bakım yerleri

·         Oto yıkama yerleri

·         Teknik servisler

·         Halı yıkama yerleri, kuru temizlemeciler ve çamaşırhaneler

Gayri Sıhhi Müessese Başvuru Evrak Listesi

·         Vergi Levhası Fotokopisi

·         Kira Kontratı Fotokopisi

·         Tapu Fotokopisi

Şirketler İçin

·         Kuruluş gazetesi

·         İmza sirküleri

Şahıslar İçin

·         Kimlik fotokopisi

·         Esnaf ve sanatkârlar ise sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi

·         Tapu kayıtlarında nitelik kısmı mesken olan işyerlerinden kat maliklerinin tamamından muvafakatname

·         Tapu kayıtlarında nitelik kısmı iş yeri olan iş yerlerinden kat maliklerinin %51’inden muvafakatname

·         İtfaiye raporu

·         Mali Hizmetler Müdürlüğü’müzde borcunun olmaması

·         Faaliyetleri sırasında bitkisel atık yağ üreten işyerlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’müzle yapılmış “Bitkisel Atık Yağ Toplama Sözleşmesi”

·         Faaliyetleri sırasında evsel atık üreten işyerlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’müzle yapılmış “Ambalaj Atığı Toplama Sözleşmesi ve Konteyner Taahhüt Belgesi”

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ

·         İçkili lokanta ve kafeteryalar, barlar, pavyonlar, diskotekler

·         Kahvehaneler

·         Oyun salonları (play station) ve internet salonları

·         Hamam ve saunalar

·         Oteller ve pansiyonlar

·         Sinema ve tiyatrolar

·         Lunaparklar ve go-cart psitleri

·         Düğün salonları

·         Çocuk eğlence merkezleri

Umuma Açık Müessese Başvuru İçin İstenilen Evrak Listesi

·         Vergi levhası fotokopisi

·         Kira kontratı fotokopisi

·         Tapu fotokopisi

·         Yönetim planı fotokopisi

Şirketler İçin

·         Kuruluş gazetesi

·         İmza sirküleri

Şahıslar İçin

·         Kimlik fotokopisi

·         Esnaf ve sanatkârlar ise sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi

·         Tapu kayıtlarında nitelik kısmı mesken olan işyerlerinden kat maliklerinin tamamından muvafakatname.

·         Tapuda işyeri olarak görünen yerlerde yönetim planında aksine hüküm olmamak kaydıyla%51 muvafakatname.

·         İtfaiye raporu

·         Mali Hizmetler Müdürlüğü’müzde borcunun olmaması

·         Faaliyetleri sırasında bitkisel atık yağ üreten işyerlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’müzle yapılmış “Bitkisel Atık Yağ Toplama Sözleşmesi”

·         Faaliyetleri sırasında evsel atık üreten işyerlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’müzle yapılmış “Ambalaj Atığı Toplama Sözleşmesi ve Konteyner Taahhüt Belgesi”

·         Çalıştırılacak kişilerin adı, soyadı, T.C Kimlik Numarası, adli sicil ve bulaşıcı hastalıkların olmadığına dair beyan.

MESUL MÜDÜRLÜK

Umuma açık müesseselerde eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda işyerini idare etmek üzere mesul müdür ataması zorunludur.)

·         Mesul Müdür atama belgesi

·         2 adet vesikalık fotoğraf

·         Nufus cüzdan fotokopisi

·         İkematgah

·         Mesul Müdürün adı, soyadı TC kimlik numarası, adli sicil ve bulaşıcı hastalığı olmadığına dair firma yetkilisi beyanı

HAFTA TATİLİ RUHSATI

·         Dilekçe

·         Bir önceki yıla ait hafta tatil ruhsatının aslı

·         İlk defa hafta tatil ruhsatı alacaklar için, işyeri açma ve çalışma ruhsatının fotokopisi

·         Kaşe (şirket ise)

RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-posta: ruhsatdenetim@sisli.bel.tr

Bizden Haberler