Sağlık

“Önce insan, önce sağlık” ilkesini şiar edinen Şişli Belediyesi; Şişli halkına, kurum içi belediye memur, işçi personeline ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan tıp merkezleri ve poliklinikler ile kaliteli sağlık hizmeti sunuyor.   

Öncelikli görevleri arasında:

·         Birinci basamak sağlık hizmeti vermek

·         Sağlık raporları düzenlemek (işe giriş – sporcu – evlilik - öğrenci)

·         Hasta nakil ambulans hizmeti

·         Halk sağlığı adına sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin denetimini gerçekleştirerek koruyucu hekimlik çalışmalarını yapmak yer alıyor.

HİZMET BİRİMLERİ

1. MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI

MERKEZ POLİKLİNİĞİ:

·         Hasta Muayene

·         Laboratuvar

·         Röntgen

·         Sağlık ve Evlilik Raporları

·         Ambulans Hizmetleri 444 3 112

·         Cenaze Hizmetleri

·         Resmi Yazışmalar

·         Psikolojik Danışmanlık

·         LGBTİ Bireylere Bulaşıcı Hastalık ve Test Danışmanlığı

Adres: Cumhuriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Mezarlık Çıkmazı Sok. No:2 Feriköy / ŞİŞLİ İSTANBUL

Tel: 0 212 234 48 31  /  0 212 232 18 43

2.KURTULUŞ AYAZAĞA TIP MERKEZİ:          

·         Pratisyen Hekim Polikliniği

·         Çocuk Hastalıkları Polikliniği

·         Kadın Doğum Polikliniği

·         Diş Polikliniği

·         Ultrasonografi Polikliniği

·         Radyoloji Ünitesi

·         Acil Ünitesi

·         Laboratuvar Ünitesi

Adres: Eskişehir Mah. Bilezikçi SokNo:198 Kurtuluş /ŞİŞLİ
Tel: 0 212 343 27 29 / 0 212 233 73 94

 3.PAŞA MAHALLESİ ŞİŞLİ TIP MERKEZİ:                     

·         Pratisyen Hekim Polikliniği:

·         Çocuk Hastalıkları Polikliniği

·         Dahiliye Polikliniği

·         Psikiyatri Polikliniği

·         Göz Polikliniği

·         Diş Polikliniği

·         Radyoloji Ünitesi (Panoramik Çekim)

·         Acil Ünitesi

·         Laboratuvar Ünitesi

Adres: Darülaceze Yolu No:60 Feriköy/ ŞİŞLİ

Tel: 0 212 230 48 12

VERİLEN HİZMETLER:

POLİKLİNİK HİZMETİ: 

Genel tababet polikliniklerinde memur ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına, işyeri hekimliği kapsamında kurum işçilerine ve tüm vatandaşlara birinci basamak resmi kurumlar sağlık hizmeti “hasta kabul, muayene,  tedavi işlemleri” sunulmakta, ileri tetkik gerektirilenler bir üst sağlık kuruluşuna sevk edilmekte.

 LABORATUVAR ÜNİTESİ:

A)  Klinik tanı amaçlı

  • Biyokimya testleri        

Diyabetik testler

Lipitler

Karaciğer enzimleri

Böbrek fonksiyon testleri

Romatoloji testleri

Seroloji testleri

Kan düzeyi testleri

  • Hematoloji testleri                                                          

Hemogram

Sedimantasyon

Kan grubu

  • Mikrobiyoloji testleri                                           

HbsAg.

Anti-HCV, Anti-HIV, Sifilis

  • Tam idrar testleri 
  • Parazitoloji testleri

B)  Portör muayenesi, raporu

Burun kültürü, boğaz kültürü, gaita kültürü, gaita mikroskobisi , akciğer filmi, fiziki muayene

C)  Evlilik sağlık raporu

HbsAg, Anti-HCV, Anti-HİV, Sifilis, Kan Grubu, Akciğer filmi, Erkeklerde Hb elektroforezi (Talasemi)

Sonuçları genel değerlendirme ve danışmanlık hizmeti.

             
RADYOLOJİ ÜNİTESİ:
          

Hizmet birimleri ve ruhsatlı gezici röntgen araçları ile; 
Evlilik ve sağlık raporu için akciğer filmi
İşe giriş ve sağlık raporu için akciğer filmi
Portör raporu için akciğer filmi
Muayenede gerekli görülen bazı röntgen grafileri ve ultrasonlar çekilmekte.

AMBULANS HİZMETLERİ: 444 3 112 

Şişli sınırları içerisinde hayati tehlikesi bulunmayan, sadece 1. 2. ve 3.  basamak sağlık kuruluşlarına muayene ve tetkik amaçlı gidecek, hareket kabiliyeti olmayan ya da azalmış hastalara ambulans ve acil tıp teknikeri eşliğinde bir gün önceden alınacak randevu sonrasında donanımlı araçlarla hasta nakil hizmeti verilmekte.

GÖNÜLLÜ TEST DANIŞMANLIK MERKEZİ

Müdürlük Hizmet Binasında LGBTİ bireylere yönelik hafta içi her gün saat 17.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz sağlık hizmeti verilmekte, polikliniklere başvuran hastalar için tahlil, anonim kayıt ve test imkanı sağlanmakta. Ayrıca salı günleri 19.00 – 21.00  saatleri arasında Ayazağa Tıp Merkezi (Kurtuluş) Kadın Doğum Polikliniğinde ve cuma günleri 17.30 – 19.30 saatleri arasında Psikiyatri Uzmanımız Müdürlük Hizmet Binamızda  ücretsiz hizmet vermektedir.

DEZAVANTAJLI VATANDAŞLARIMIZA YAPILAN YARDIMLARIMIZ

Şişli ilçesi sınırlarında ikamet eden engelli vatandaşlarımıza sağlık kurulu raporlarını ibraz etmeleri halinde akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye adreslerine teslim edilmektedir.

CENAZE HİZMETLERİ:

Şişli ilçesi dahilinde yeni vefat edenlerin defin işlemi için mahallinde muayenesi yapılmakta. Muayene sonrası ölümü doğal (normal) kabul edilenlere ölüm belgesi düzenlenmektedir. Doğal ölümün önemli iki kriteri ölüm sebebinin bilinmesi; teşhis, tespit edilmesi ve/veya ölenin kimlik bilgilerine havi resmi bir belgenin varlığıdır. Tabip tarafından ölüm belgesi düzenlendiğinde vefat edene ait resmi kimlik belgesi alınarak nüfustan düşüm için tanzim edilen mernis ölüm tutanağı ile birlikte yasal süre içerisinde İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilmektedir. Ölümü şüpheli bulunanlar ise Adli Tabipliğe sevk edilmektedir.      

CENAZE DEFİN İŞLEMLERİNDE CENAZE YAKINI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN ADIMLAR

 1- Cenaze ölüm yerinden kaldırılmamalıdır.

 2- Cenaze yakını defin ruhsatı “Ölüm Belgesi” almak için müracaat eder. Müracaat;

      2.1- Cenazenin kimlik belgesi (nüfus kağıdı, pasaportu, sürücü belgesi gibi) varsa ve ölüm normal ise adı geçen belgelerle ve yine varsa ölümden önceki hastalığına ilişkin raporları ile birlikte Şişli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne;

      2.2- Cenazenin kimlik belgesi yoksa (nüfus kağıdı, pasaportu, sürücü belgesi gibi) ve ölüm normal değilse “trafik kazası, cinayet, yangın, boğulma, zehirlenme v.s.” Cumhuriyet Savcılığı Adli Tabipliğine ve/veya en yakın Polis Merkezine yapılır.

3-Ölüm Belgesini aldıktan sonra mezar yeri (varsa mezar tapusu ile birlikte) / il dışına nakil / için Mezarlıklar Müdürlüğüne müracaat eder.  

4-17.00-24.00 saatleri arasında vukuu bulacak normal ölümlerde ölüm belgesi almak için belediyemiz santralinden yardım talep edilebilir. Ölüm Belgesi alındıktan sonra cenaze, gasilhaneye veya herhangi bir morga kaldırılabilir. Saat 24.00 den sonraki normal ölümlerde cenaze muayenesi, sabah mesai başlamasını müteakip yapılır.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER  

1-Müracaat üzerine cenaze, Belediye tabibince ölümün meydana geldiği yerde muayene edilir.  

2-Ölüm normal ise, üç nüsha ölüm belgesi düzenlenir. Bir nüshası defin ruhsatı olarak müracaat edene/cenaze yakınına/sahibine verilir.  

3-Cenazenin kimlik belgesi “Nüfus Hüviyet Cüzdanı” İlçe Nüfus Müdürlüğü ne gönderilmek üzere alınır.  

4-Mernis Ölüm Tutanağı düzenlenir; müracaat edenin/cenaze yakınının/sahibinin imzası alınır.  

5-Cenazenin Mezarlıklar Müdürlüğünce yapılacak işlemlerine yardımcı olmak, refakat etmek üzere gerekirse cenaze ve defin işçisi görevlendirilir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER  

1-Ölüm Belgesi ve varsa mezar tapusu ile kendisine yapılan müracaatı alan Mezarlıklar Müdürlüğü yapılacak iş ve işlemlerde cenaze sahibini yönlendirir.  

2- Mezar yerini tayin eder.  

3-Cenaze aracı tahsis eder; imam görevlendirir. (Şehir dışı cenaze nakli ücretlidir.)  

4-Görevlendirilen imam ile tahsis edilen araç cenazeyi ölüm yerinden alarak gasilhaneye götürür.  

5-Gasilhanede cenaze yıkanır, kefenlenir gerekirse ilaçlanır. Mezar tahtası hazırlanır.  

6-Mezar tahtası ile yıkanan, kefenlenen cenaze, görevli (imam) eşliğinde cenaze aracı ile gasilhaneden camiye, oradan defnedilecek mezarlığa kadar götürülerek defin işlemi tamamlanır.