#AtatürkMüzesi

#ferikoy

#tesvikiye

#nisantasi

#maçkaparki

#ŞişliCamii

#Mecidiyeköy

#FulyaMahallesi

#Feriköy

#Darülaceze

#mackaparki

#AbdiİpekçiHeykeli

Said Bey Çeşmesi ile İlgili Kurul Yazısı Duyurusu

06.09.2018

20.07.2018 tarih, 11367l20-165.02.02 (0004)E.610176 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdiirlüğü yazısı eki 13.07.2018 tarih, 6553 sayılı Karar.

Şişli İlçesi; Teşvikiye Mahallesi, 824 ada, 2 parselde yer alan Teşvikiye Camii'nin, Ahmet Fetgari Sokağa bakan avlu duvarına bitişik konumda bulunan ve tescilli Hamidiye Su Hattından beslenen Said Bey Çeşmesi ile ilgili Kurul yazısı.

13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayrnlanan Korunmasr Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmeliğin madde 8. koşullarına uyularak intemet sitesinde yayımlanmıştır.

 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU - KARAR.pdf