Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü; toplumsal cinsiyete duyarlı, hak temelli, bütüncül ve toplumsal katılıma açık bir anlayışla dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaları hayata geçiriyor. İlçemizde yaşayan komşularımızın sosyo-ekonomik yapısıyla ilgili mevcut durumu saptayıp, iyileştirilmesi için gerekli çalışma ve eğitimleri organize ederek komşularımızın hizmetine sunmak en önemli Müdürlüğün görevleri arasında yer alıyor.

Müdürlük bünyesinde bulunan; Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi, Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı, Eğitim Programlarına Destek Kurs Merkezleri (Bilim Evi), Mahalle Evleri, Engelli Koordinasyon Merkezi (Ekom), Sosyal Mutfak, Dikimevi, Göç Birimi ve Eşitlik Birimi Şişlili komşularımıza hizmet sunuyor.

Eşitlik Birimi

Eşitlik Birimi’nin öncelikli çalışma alanı yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve hak temelli sosyal politikaların ana akımlaştırılmasıdır. Çoklu ayrımcılığa karşı politikalar oluşturmak hedefiyle kadın, çocuk, genç̧, engelli, yaşlı, LGBTİ+ azınlık ve mülteci olmak üzere sekiz ayrı dezavantajlı gruba yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Birimin görevlerinden bazıları şu şekildedir:

Şişli Belediyesi sınırlarında toplumsal eşitliği gerçekleştirmeye, toplumsal eşitlik yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeye yönelik olarak dezavantajlı grupların karar alma süreçlerine ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı çalışmalar yürütmek,

Belediye stratejik plan, performans programları ve bütçesinin başta cinsiyet eşitliği dikkate alınarak toplumsal eşitliğe uygun ve yerel STK’lar ile birlikte hazırlanmasını sağlamaya çalışmak,

Toplumsal eşitliğinin belediye hizmet, plan ve programlarına yerleştirilmesi için belediyeye bağlı birim ve müdürlüklere yönelik farkındalık yaratmak amacı ile çalışmalar planlamak ve uygulamak,

Dezavantajlı gruplara yönelik toplantılar organize ederek katılım, insan hakları, kadına yönelik şiddet, çocuk ihmal ve istismarı, ayrımcılık, çocuk hakları vb. konularda halkı bilgilendirici çalışmalar yapmak,

Sosyal dışlanma, fırsat eşitliği ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik projeler geliştirmek, bunun belediyede uygulanmasını sağlamak.

Kadın Danışma Merkezi

Şiddetin herhangi bir türüne maruz bırakılan kadınların hiçbir ayrımcılığa uğramadan, varsa çocuklarıyla birlikte başvurabilecekleri, hem kendileri hem de çocukları için gerekli psikolojik, hukuki ve sosyal desteklere ulaşabilecekleri ya da yönlendirme alabilecekleri bir merkezdir. Merkezde ayrıca cinsel istismar ve ihmale maruz kalan çocuklar için de destek verilecektir.

Merkezde kadınların, yaş, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, etnik köken, evli/bekar olma durumu, engel durumu, mültecilik/göçmenlik durumu, maruz kaldıkları şiddet türü vb. ayırt etmeksizin tüm başvuranları kapsayacak ve farklı ihtiyaçlar gözetilecek şekilde hizmet verilmektedir. Göçmen, sığınmacı ve mülteci kadınların kendi dillerinde destek alabilmeleri için altı dilde tercüman desteği sunulacaktır. Merkezde kadınlar, öncelikli olarak İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Ermenice destek alabileceklerdir. İşitme engeli bulunan kadınlara yönelik olarak ayrıca işaret dili desteği de sunulacaktır. Merkez aynı zamanda diğer engel türlerine uygun olarak dizayn edilmiştir.

Kadın Danışma Merkezi Eşitlik Birimi koordinasyonunda çalışmaktadır.

Adres: Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. No: 35/B Telefon (0212) 708 89 90 (09:00-17:00) Mail:kadindanisma@sisli.bel.tr Whatsapp: (0549) 803 81 89


Engelli Koordinasyon Merkezi

Şişli ilçesinde bulunan engelli vatandaşlar, engelliler ile ilgili dernekler, kamu/ özel sektör ve gönüllü kurum / kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayan merkezdir.

Evde Bakım (Temizlik ve Kuaför ) Hizmetleri, Engelli Koordinasyon Merkezi çatısında olup, ihtiyaç sahibi  65 yaş üstü yaşlılarımıza ve engelli vatandaşlarımıza  hizmet vermektedir.

Mahalle Evleri

Çocuklara yönelik sanatsal, bilimsel, sosyal ve bilişsel aktiviteler; kadınlara yönelik istihdam, psikolojik destek ve güçlendirme atölyeleri; gençlere yönelik gelişimlerini ve yetkinliklerini destekleme atölyeleri;  mahallenin sivil toplulukları, mahalle meclisi ve mahalledeki çalışma grupları için gelişim destek eğitimleri, bilgilendirici yayınlar ve mahallenin ihtiyaçlarına yönelik alan desteği verilmesi amaçlanan birimlerdir.

Göç Birimi

Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Göç Birimi 2015 yılından beri sığınmacı, göçmen, mültecilere hizmet vermek amacı ile kurulmuştur. Oluşan zorunlu göç sonucu ortaya çıkan sorunlar ve ihtiyaçlar, yerel yönetimler tarafından 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 13. maddesi olan Hemşehrilik Hukuku’nu dayanak olarak almaktadır. Belediyemizin inisiyatifince oluşturulan Göç Birimi Şişli Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı ile İnsan hakları temelli hizmetin önemine vurgu yaparak içerikler düzenlenmekte ve danışmanlık hizmetleri yürütülmektedir.

 

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


İletişim Bilgisi:

Telefon: 444 31 12

E-posta: sosyaldestek@sisli.bel.tr