Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz; toplumsal cinsiyete duyarlı, hak temelli, bütüncül ve toplumsal katılıma açık bir anlayışla dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaları hayata geçiriyor. İlçemizde yaşayan komşularımızın sosyo-ekonomik yapısıyla ilgili mevcut durumu saptayıp, iyileştirilmesi için gerekli çalışma ve eğitimleri organize ederek komşularımızın hizmetine sunmak en önemli görevlerimiz arasında yer alıyor.

Müdürlüğümüz bünyesinde; ilçemiz sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımıza aşağıda belirtilen birimler aracılığıyla hizmetler sunuyoruz.

BAŞVURU BİRİMİ

Bu birimimiz, Müdürlüğümüze başvuran vatandaşlarımızla görüşme yaparak, ilk başvurunun alınmasıyla ilgili işlemleri yapıyor. Başvuruları sistem üzerinden kayıt altına alıp, ilgi durumuna göre birimlere dağıtımını yaparak doğru hizmeti alabilmeleri için, kamu kurumları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarına yönlendirmeler yapıyor. 

SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ BİRİMİ

Bu birimimiz vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik sorunlarını gidermeye ve yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışıyor. Bunun için sosyal ve ekonomik destek veriyor, eğitim alanında hizmet modellerini hayata geçiriyor. İhtiyaç sahiplerinin en hızlı ve en ekonomik şekilde ihtiyacının karşılanmasını sağlamak için Sosyal Market (giyim, beyaz eşya, kırtasiye, eğitim malzemesi vb.) oluşumunu hayata geçirdi. Ayrıca ilçemizde vefat eden yurttaşlarımızın yakınlarına taziye yemeği hizmeti sunan bu birimimiz, yaşlı ve engelli yurttaşlarımızın ikamet adreslerine de sıcak yemek ulaştırıyor ve asker ailelerine yardım ediyor. 

Sosyal Yardım Hizmetleri’ne bağlı birimler;

·         Sosyal Market  

·         Aşevi

AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ BİRİMİ

Birimimiz vatandaşlarımızın psikolojik ve sosyal sorunlarını giderici, rehabilite edici çalışmalar yapıyor. Aile ve Toplum Birimi çatısı altında yapılan bir diğer çalışma ise çiftlerle, aile bireyleriyle seanslı görüşmeler yapılandırmak. Bu çalışmadaki amaç ise; bireylerin kişisel, kök aile ve evlilik yoluyla kendi kurdukları ailelerinde yaşadıkları güçlüklerle başa çıkabilme kapasitelerini artırmaktır. Ayrıca çocuk yetiştirme, ana-baba tutumları, evlilik öncesi danışmanlık, eş/ebeveyn olmak, ergenlik gibi konulara ilişkin çalışmalar da yürütülüyor.

“Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı, Aile İçi İletişim Programı” gibi toplumsal cinsiyetçi rol, kalıplar ve değerler sistemi yerine kadın bakış açısına duyarlı farkındalık geliştirici bilgi ve bilinç yükseltme programları da yapılıyor. Aile içi ve kadına yönelik şiddet sorununda şiddet mağduru çocuk, kadın, yaşlı bireylere yönelik şiddetle baş etme stratejileri, bilgilendirme, bilinç yükseltme çalışmalarının yanı sıra şiddet mağdurunun her tür mağduriyetini giderici, rehabilite edici çalışmalar da yürütülüyor.

Aile Ve Toplum Hizmetleri Birimi’ne Bağlı Birimler;

Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı

·         19 Mayıs Mehmet Emin Sungur Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı

·         Feriköy Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı

Eğitim Programlarına Destek Kurs Merkezleri (Bilim Evi)

·         Gülbağ Eğitim Programlarına Destek Kursu Merkezi

·         Feriköy  Eğitim Programlarına Destek Kursu Merkezi

·         Mahmut Şevket Paşa Eğitim Programlarına Destek Kursu Merkezi

Mahalle Evleri

·         Halide Edip Adıvar Mahalle Evi

·         İnönü Mahalle Evi

·         Cumhuriyet ve Merkez Mahalle Evi

Toplum Merkezleri

·         Halil Rıfat Paşa Toplum Merkezi

·         Halide Edip ADIVAR Toplum Merkezi

·         Cumhuriyet Toplum Merkezi

·         Gülbağ Toplum Merkezi

·         İzzetpaşa Toplum Merkezi

·         Dereboyu Toplum Merkezi

·         Kuştepe Toplum Merkezi

·         Feriköy Toplum Merkezi

·         Mahmut Şevket Paşa Toplum Merkezi

·         Kaptanpaşa Kadın Sosyal Yaşam Merkezi

YAŞLI VE ENGELLİ HİZMETLERİ BİRİMİ

Belediyemiz yaş almış komşularımızın mutlu, huzurlu ve kaliteli vakit geçirebilmeleri amacıyla ilçemizde fiziki düzenlemeler yaparak vatandaşların sosyalleşebileceği alanlar düzenlenmiştir. Müdürlük olarak biz de STK’larla kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak yaşlılarla ilgili özel gün ve haftalarda kutlama programları düzenliyoruz. Gerektiğinde ücretli yaşlı bakımı ve huzurevi hizmeti verdiriyor, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi yaşlılara yönelik evde yaşlı bakımı hizmetleri yürütüyor, sıcak yemek desteği sağlıyoruz. Evinde yaşlı bulunan ailelerle evde bakım hizmeti alan ailelere ise ihtiyaç duydukları alanlarda rehberlik hizmeti sunuyoruz.

Fırsat eşitliğini, erişilebilirliği ve cinsiyet eşitliğini gözeterek engelli vatandaşlarımızla ilgili, ihtiyaç olan gerekli araç, donanımı sağlayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Engelli komşularımızın ve ailelerinin yaşamın içinde olmalarını, sosyal belediyecilik hizmetlerinden tam ve etkin yararlanmalarını sağlamaya özen gösteriyoruz. Onların karşı karşıya kaldıkları eşitsizlikleri saptayıp çözüm önerileri geliştiriyoruz. Engelli ve ailelerine ihtiyaç duyabilecekleri psikolojik destek ve eğitimler verip, engelli çocukların gelişim kapasitelerini arttıran çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde Engelliler Günü ve Haftası’nda kutlama programları gerçekleştiriyoruz.

Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birimi’ne bağlı merkezler;

·         Engelli Koordinasyon Merkezi (EKOM)

GÖÇ HİZMETLERİ BİRİMİ

Bu birimimizde Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında düzenli ve düzensiz göçle ilgili danışmanlık hizmetleri veriyoruz. İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin iş ve işlemler, vatansız kişilerle ilgili iş ve işlemler, uyum süreçleri, düzensiz göçle mücadele gibi konularda gerekli kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu alanda koordinasyon sağlıyoruz. İnsan ticareti mağdurlarının sığınma evi, geri gönderme ile kabul ve barınma merkezlerine yönlendirilmelerini sağlıyoruz. Merkezimizin bünyesinde sağlık konusunda çalışma yürütmekle birlikte; hukuk, eğitim, sosyal destek gibi alanlarda çalışmaları yapıyoruz.

Göç Hizmetleri Birimi’ne bağlı birimler;

·         Mülteci Danışma ve Destek Merkezi (Göçmen Dayanışma Derneği işbirliğiyle)

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMİ

Araştırma Geliştirme Birimimizin (AR-GE) görevleri; Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, dezavantajlı gruplara yönelik uygulanabilir projeler geliştirmektir. Toplum kaynağını harekete geçirebilmek için kamu, özel kuruluşlar ve STK’larla işbirliği içinde etkin çalışmalar yaparak, fikir aşamasından başlayarak her türlü projeyi bütün aşamalarıyla takip edip, yürütüyoruz. Kaynakları etkili ve verimli kullanarak, projeler konusunda araştırma, sürdürülebilirlik ve iyileştirme çalışmaları yapıyoruz.

 İDARİ VE MALİ İŞLER BİRİMİ

Bu birimimiz Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerimiz için gerekli her türlü mal ve hizmet alım taleplerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili alım maddesine uygun şekliyle sonuçlandırıp, talep eden birime teslim ediyor. Taşınır Mal Yönetmeliği esaslarını uygulayan birim olarak; Müdürlüğümüze ait taşınırların kayıt ve kontrol işlemlerine ilişkin esas ve usulleri uygulamak, Müdürlüğümüze bağışlanan veya kullanım ömrünün tamamlanması gibi nedenlerle hurdaya ayrılması gereken taşınırlara ilişkin evrakları hazırlamak, ilgili olurları aldıktan sonra muhasebe kayıtlarının yapılmasını sağlamak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek bu birimin görevleri arasında yer alıyor. Ayrıca gelen evrakın bilgisayarda kaydı yapıldıktan ve numara verildikten sonra tasnif edilerek havalesi için müdüre sunmak gibi görevleri de yerine getiriyor.

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

 

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

İletişim Bilgisi:

Telefon: 444 31 12

 

Bizden Haberler