Strateji Geliştirme Müdürlüğü

 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü; stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme ve yönetim bilgi sistemi kapsamında görevlerini yürütür.

Stratejik Yönetim ve Planlama kapsamında;

  • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturarak, stratejik planlama çalışmalarını koordine eder B
  • Belediyenin faaliyet raporunu hazırla ve verimliliği arttırıcı tedbirler alınması için çalışmalar yapar.

Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme kapsamında;

  • Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirir.
  • Hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplayarak, analiz eder.

Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında;

  • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütür ve istatistiki kayıt ve kontrol işlemlerini yapar.

Mali Hizmetler fonksiyonu kapsamında;

  • Yatırım programı ile ilgili tüm süreçleri takip ederek rapor hazırlar, yine bütçe uygulama sonuçlarını raporlar.
  • Belediyenin faaliyet raporunu mali istatistikler hazırlar
  • İç kontrol sisteminin kurulması ve standartlarının gerçekleştirir.

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-posta: strateji@sisli.bel.tr

 

Bizden Haberler