Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü; stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme ve yönetim bilgi sistemi kapsamında görevlerini yürütür.

 • Stratejik Yönetim ve Planlama kapsamında;
 • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturarak, stratejik planlama çalışmalarını koordine eder B
 • Belediyenin faaliyet raporunu hazırla ve verimliliği arttırıcı tedbirler alınması için çalışmalar yapar.
 • Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme kapsamında;
 • Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirir.
 • Hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplayarak, analiz eder.
 • Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında;
 • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütür ve istatistiki kayıt ve kontrol işlemlerini yapar.
 • Mali Hizmetler fonksiyonu kapsamında;
 • Yatırım programı ile ilgili tüm süreçleri takip ederek rapor hazırlar, yine bütçe uygulama sonuçlarını raporlar.
 • Belediyenin faaliyet raporunu mali istatistikler hazırlar
 • İç kontrol sisteminin kurulması ve standartlarının gerçekleştirir.


STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ


İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-posta: strateji@sisli.bel.tr