Teftiş Kurulu Müdürlüğü

 

Teftiş Kurulu Müdürlüğü; Belediye Başkanı, diğer seçilmiş kişi ve organlar ile Encümen Başkanı ve üyelerinin encümen çalışmalarından doğan karar ve işlemler hariç tüm işlemler ile kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelikte gösterilen ve Belediye Başkanı tarafından verilen teftiş hizmetlerini gerçekleştirmekle sorumludur. Belediyenin tüm personeli hakkında gerek görüldüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun disiplin hükümleri doğrultusunda gerekli disiplin soruşturmasını yapmakla yükümlüdür.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği

 

İletişim Bilgileri

 

Telefon: 444 31 12

 

E-Posta: teftis@sisli.bel.tr

 

Bizden Haberler