Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü; kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelikte gösterilen ve belediye başkanı tarafından verilen teftiş hizmetlerini gerçekleştirmekle sorumludur. Bu teftiş görevi belediye başkanı, diğer seçilmiş kişi ve organlarla, encümen başkanı ve üyelerinin encümen çalışmalarından doğan karar ve işlemler haricindekileri için geçerlidir. Müdürlük ayrıca göreviyle ilgili alanlarda yapılacak yazışmaları; diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel tüm makam, merci ve kişilerle doğrudan, kaymakamlık, valilik ve bakanlıklarla da belediye başkanı aracılığıyla yapmakla görevli ve yetkilidir. Bunun yanı sıra belediyenin tüm personeli hakkında ve gerek görüldüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun disiplin hükümleri doğrultusunda gerekli disiplin soruşturmasını yapmakla yükümlüdür.

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

İletişim Bilgileri
Telefon: 444 31 12
E-posta: teftis@sisli.bel.tr