Toplum Merkezleri

Toplum merkezleri hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün yarattığı sorunlar doğrultusunda bireylerin, grupların, ailelerin ve toplumun sorunlarla baş edebilmelerine destek olmak üzere projeler geliştirir. Aynı zamanda bireylerin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla; koruyucu-önleyici, eğitici, geliştirici, rehabilite edici projeleri yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler işbirliği ve eşgüdüm içinde geliştirir ve sunar.

Toplum Merkezlerinin Amaçları

 • Gelişen, değişen ülke koşulları ve anlayışı ile paralel, her yaşa uygun, sürdürülebilir, insani gelişmeye katkı sağlamak
 • Demokratik davranışlar geliştirmek
 • Dezavantajlı ve yoksun konumda bulunan ve iç göçten etkilenen tüm nüfus kesimlerine yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında toplumsal kaynaklara ve sosyal hizmetlere eşit ulaşımı sağlayacak sosyal, ekonomik ve kültürel gelişime uygun programlar hazırlamak ve uygulamak
 • Nüfusun tümüne yönelik kapsamlı bir program düzenlenmesi esas olmakla birlikte yerel özellikler göz önünde bulundurularak cinsiyete dayalı dengeleri sağlamak
 • Hedef gruplara, vatandaşlık bilinci kazandırmak örgütlü davranış ve katılım kapasitelerini geliştirmek
 • Bireylere, ailelere ve topluluklara kişisel ve toplumsal yaşam becerileri kazandırmak
 • Bireylerde ve kırsal topluluklarda çevre duyarlılığını artırmak ve doğal çevrenin iyileştirilmesine katkı sağlamak
 • Yerel ve kamusal kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile hizmet verilen bölgede bulunan kaynakların toplumsal cinsiyet eşitliği göz önünde bulundurularak kullanımında etkinliği artırmak

Mesleki Çalışmalar

 • Aile danışmanlığı hizmeti
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri
 • Sosyal yardım danışmanlığı

 

Eğitim Faaliyetleri

 • Kadının insan hakları eğitimi
 • Kadın sağlığı eğitim programı
 • Hayat dolu buluşmalar
 • Baba destek eğitimleri
 • Anne çocuk eğitimleri
 • Aile içi iletişim programı
 • Drama

 

Meslek ve Beceri Edindirme Kursları

 • Bilgisayar eğitim programı
 • Diksiyon kursu
 • Ahşap boyama
 • Resim
 • El sanatları / dikiş-giyim / örgü
 • Takı tasarımı
 • Yabancı dil kursları
 • Kuaför
  Latin dansları / Yunan dansları
 • Bağlama
 • Çini / seramik
 • Atık kağıt çanta ve aks yapımı
 • Yoga

 

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

 • Geziler
 • Özel gün kutlamaları
 • Tiyatro ve sinema etkinlikleri

Halil Rıfat Paşa Toplum Merkezi

Halil Rıfat Paşa Mah. Erkmen Cad. No: 4

Halide Edip Adıvar Toplum Merkezi

Halide Edip Adıvar Mah. Halide Edip Adıvar Cad. Karayiğit Sok. No: 4/A

Cumhuriyet Toplum Merkezi

Merkez Mah. Sıracevizler Cad. No: 27/2

İzzetpaşa Toplum Merkezi

Vefa Poyraz Cad. Avrasya İş Hanı No: 9 Kat:2

Dereboyu Toplum Merkezi

Şehit Er Cihan Namlı Sok. No: 97/1

Kuştepe Toplum Merkezi

Kuştepe Mah. Mesut Cemil Sok. No: 9

Feriköy Toplum Merkezi

Duatepe Mah. Baruthane Cad. No: 96 Feriköy

Kaptanpaşa Kadın Sosyal Yaşam Merkezi

Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. No: 35/b

Mahmut Şevket Paşa Toplum Merkezi

Mahmut Şevket Paşa Mah. Sivas Sok No:2