Toplum Merkezleri ve Faaliyetleri

TOPLUM MERKEZLERİ

“Toplum merkezleri” hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün yarattığı sorunlar doğrultusunda, bireylerin, grupların, ailelerin ve toplumun sorunlarla baş edebilmeleri ve bireylerin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla; koruyucu-önleyici ,eğitici-geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler ile işbirliği ve eşgüdüm içinde sunmakla görevli ve yükümlü bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Toplum Merkezlerinin Amaçları

  • Gelişen, değişen ülke koşulları ve anlayışı ile paralel, her yaşa uygun, sürdürülebilir, insani gelişmeye katkı sağlamak.
  • Demokratik davranışlar geliştirmek.
  • Dezavantajlı ve yoksun konumda bulunan ve iç göçten etkilenen tüm nüfus kesimlerine yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında toplumsal kaynaklara ve sosyal hizmetlere eşit ulaşımı sağlayacak sosyal, ekonomik ve kültürel gelişime uygun programlar hazırlamak ve uygulamak.
  • Nüfusun tümüne yönelik kapsamlı bir program düzenlenmesi esas olmakla birlikte yerel özellikler göz önünde bulundurularak cinsiyete dayalı dengeleri sağlamaktır.
  • Hedef gruplara, vatandaşlık bilinci kazandırmak örgütlü davranış ve katılım kapasitelerini geliştirmek
  • Bireylere, ailelere ve topluluklara kişisel ve toplumsal yaşam becerileri kazandırmak,
  • Bireylerde ve kırsal topluluklarda çevre duyarlılığını artırmak ve doğal çevrenin iyileştirilmesine katkı sağlamak,
  • Yerel ve kamusal kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile hizmet verilen bölgede bulunan kaynakların toplumsal cinsiyet eşitliği göz önünde bulundurularak kullanımında etkinliği artırmak.

 

Mesleki çalışmalar:

Aile Danışmanlığı Hizmeti

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

Sosyal Yardım Danışmanlığı

 

Eğitim Faaliyetleri:

Kadının İnsan Hakları Eğitimi

Kadın Sağlığı Eğitim Programı

Hayat Dolu Buluşmalar

Baba Destek Eğitimleri

Anne Çocuk Eğitimleri

Aile içi İletişim Programı

Drama

Meslek ve Beceri Edindirme Kursları

Bilgisayar Eğitim Programı

Diksiyon Kursu

Ahşap boyama

Resim

El Sanatları/Dikiş-Giyim/ Örgü

Takı tasarımı

Yabancı Dil Kursları

Kuaför
Latin Dansları/Yunan Dansları

Bağlama

Çini/Seramik

Atık Kağıt Çanta ve Aks Yapımı

Yoga

Sosyal Kültürel Etkinlikler

Geziler(Saraylar ve Tarihi)

Özel Gün Kutlamaları

Tiyatro ve Sinema Etkinlikleri

 

Halil Rıfat Paşa Toplum Merkezi

Halil Rıfat Paşa Mah. Erkmen Cd. No:4

Halide Edip Adıvar Toplum Merkezi

Halide Edip Adıvar Mah. HEA Cad. Karayiğit Sk. No: 4/A

Cumhuriyet Toplum Merkezi

Merkez Mh. Sıracevizler Cd. No:27/2

İzzetpaşa Toplum Merkezi

Vefa Poyraz Cd. No:9 Avrasya İş Hanı Kat:2

Dereboyu Toplum Merkezi

Şehit Er Cihan Namlı No:97/1

Kuştepe Toplum Merkezi

Kuştepe Mah. Mesut Cemil Sk. No: 9

Feriköy Toplum Merkezi

Duatepe Mh. Baruthane Cd. No:96 Feriköy

Kaptanpaşa Kadın Sosyal Yaşam Merkezi

Kaptanpaşa Mh. Darülaceze Cd. No:35/b

Mahmut Şevket Paşa Toplum Merkezi

Mahmut Şevket Paşa Mah. Sivas Sokak No:2

 

EĞİTİM PROGRAMLARINA DESTEK KURS MERKEZLERİ

Şişli Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan eğitime destek hizmet merkezlerinde düzenlenen çalışmaların amacı 9- 14 yaş aralığındaki öğrencilerle dört ana dalda Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan programlar temel alınarak oluşturulmuş mikro programlar ile eğitsel, sosyal ve sanatsal alanlarda çalışmalar yapmaktır. Bu yıl beşinci eğitim yılına başlayan proje, her yıl yapılan çalışmaların üzerine bir yenisini ekleyerek sürekli gelişim prensibi ile devam etmektedir.

Belirlenen amaçlar doğrultusunda tüm öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmenin yanı sıra, iletişim becerileri gelişkin, girişken, sanatsever ve hayvansever bireyler yetişmesine katkıda bulunmaktır. Gülbağ, Feriköy ve Mahmut Şevket Paşa bölgelerinde hizmet vermekte olan merkezlerimiz bireysel farklılıkları gözeten hizmet politikasıyla yüksek etik standartlara sahip, sürekli etkin öğrenen, toplumsal, uluslar ve kültürler arası bilince sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlar ve bu değerler doğrultusunda Atatürk ilke ve devrimlerinden ödün vermez.

 

Şişli Belediyesi  Eğitime Destek Kurslarımızda Eğitim Misyonumuz;

-Kendine güvenen,

-Öz denetimli, kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenebilen,

-Sosyal becerileri gelişmiş,

-Seçim yapabilen,

-Karar verebilen,

- Sorumluluk sahibi,

-Başka uluslara, kültürlere, inançlara ve insan haklarına saygılı,

- Doğayı ve hayvanları seven ve koruyan,

- Özgür düşünen ve davranabilen,

-Düşünce ve duygularını rahatlıkla ifade edebilen,

- Sahip olduğu performansı en üst düzeyde kullanabilen,

- Çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen,

-Etkin öğrenen

-Soran,

-Araştırmacı,

Başarılı ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

 

Gülbağ Eğitim Programlarına Destek Kursu Merkezi

Gülbahar Mh. Üst Harmanyolu Sk. Koca Apt. No:11

Feriköy  Eğitim Programlarına Destek Kursu Merkezi

Paşa Mah. Barutçular Sk. Şişmanoğlu Apt.No: 20

Mahmut Şevket Paşa Eğitim Programlarına Destek Kursu Merkezi

MŞP Mh. Sivas Sk. No:2 Kat:1-2