#AtatürkMüzesi

#ferikoy

#tesvikiye

#nisantasi

#maçkaparki

#ŞişliCamii

#Mecidiyeköy

#FulyaMahallesi

#Feriköy

#Darülaceze

#mackaparki

#AbdiİpekçiHeykeli

Toplum Merkezleri ve Faaliyetleri

“Toplum merkezleri” hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün yarattığı sorunlar doğrultusunda, bireylerin, grupların, ailelerin ve toplumun sorunlarla baş edebilmeleri ve bireylerin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla; koruyucu-önleyicieğitici-geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler ile işbirliği ve eşgüdüm içinde sunmakla görevli ve yükümlü bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Toplum Merkezlerinin Amacı

Gelişen, değişen ülke koşulları ve anlayışı ile paralel, her yaşa uygun, sürdürülebilir, insani gelişmeye katkı sağlamak.

Demokratik davranışlar geliştirmek.

Dezavantajlı ve yoksun konumda bulunan ve iç göçten etkilenen tüm nüfus kesimlerine yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında toplumsal kaynaklara ve sosyal hizmetlere eşit ulaşımı sağlayacak sosyal, ekonomik ve kültürel gelişime uygun programlar hazırlamak ve uygulamak.

Nüfusun tümüne yönelik kapsamlı bir program düzenlenmesi esas olmakla birlikte yerel özellikler göz önünde bulundurularak cinsiyete dayalı dengeleri sağlamaktır.

Hedef gruplara, vatandaşlık bilinci kazandırmak örgütlü davranış ve katılım kapasitelerini geliştirmek

Bireylere, ailelere ve topluluklara kişisel ve toplumsal yaşam becerileri kazandırmak,

Bireylerde ve kırsal topluluklarda çevre duyarlılığını artırmak ve doğal çevrenin iyileştirilmesine katkı sağlamak,

Yerel ve kamusal kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile hizmet verilen bölgede bulunan kaynakların toplumsal cinsiyet eşitliği göz önünde bulundurularak kullanımında etkinliği artırmak.

 636584317325174735-foto.jpg


Mesleki çalışmalar:

Aile Danışmanlığı Hizmeti

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

Sosyal Yardım Danışmanlığı

Özürlü Evde Bakım Hizmeti

Korunmaya Muhtaç çocuk Hizmetleri

Etkileşim Grubu Çalışmaları

Psiko-Sosyal Çalışmalar

 

Eğitim Faaliyetleri:

Kadının İnsan Hakları Eğitimi

Kadın Sağlığı Eğitim Programı

Hayat Dolu Buluşmalar

 

Meslek Edindirme Eğitimleri:

Bilgisayar Eğitim Programı

Diksiyon Kursu

 

Sosyal Kültürel Etkinlikler

Geziler (Saraylar ve Tarihi)

Özel Gün Kutlamaları

Tiyatro ve Sinema Seyri

 

TOPLUM MERKEZLERİ 


Kaptanpaşa Kadın Sosyal Yaşam Merkezi

Adres: Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. No: 38/B

Tel: 0 212 210 82 91


Gülbağ Toplum Merkezi

Adres: Gülbahar Mah. Harman Yolu Sok. No:1 Şişli

Tel: 0 212 347 52 97


Halide Edip Adıvar Toplum Merkezi

Adres: Halide Edip Adıvar Mah. Karayiğit Sok. no: 4 Şişli

Tel: 0 212 221 53 62


Cumhuriyet Toplum Merkezi

Adres: Merkez Mah. Sıracevizler Cd. Zülfikar İş Merkezi No: 27 Şişli

Tel:  0 212 234 71 81


Feriköy Toplum Merkezi

Adres: Duatepe Mah. Baruthane Cad. Numara: 96

Tel: 0 212 225 17 34

Kuştepe Toplum Merkezi

Adres: Kuştepe Mah. Mesut Cemil Sk. Numara: 9

Tel: 0 212 356 74 74 - 77


Dereboyu Toplum Merkezi

Adres: Şehit Er Cihan Namlı Sk. No: 97/1

Tel: 0 212 216 10 76

İzzetpaşa Toplum Merkezi

Adres: Vefa Poyraz Cad. Numara:9 Avrasya İş Hanı, Kat:2

Tel: 0 212 232 78 44

Halil Rıfat Paşa Toplum Merkezi

Adres: Halil Rıfat Paşa Mah. Erkmen Cad. Numara: 14

Tel: 0 212 222 27 11

 

Mahmut Şevket Paşa Toplum Merkezi

Adres: Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Sivas Sokak, No: 2

Sorumlu Kişi: Burcu ÇELİK

GSM: 0 534 351 91 02 Tel: 0 212 238 29 12