Üyelikler

Yerel Yönetimlerde Kadın Erkek Eşitliği Şartı

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın - Erkek Eşitliği Şartı” hazırlanmıştır. Bu şart, Avrupa’daki yerel ve bölgesel yönetimlerin, yetkilerini kullanarak ve ortaklıklar oluşturarak, vatandaşları için daha fazla eşitliği hayata geçirme görevi edinmelerini amaçlamaktadır. Kadın-erkek eşitliğini, demokrasinin bir gereği ve temel bir hak olarak görmektedir. Bu nedenle, sağlıktan çocuk bakımına, kamu ihalelerinden emniyete, sosyal bakım hizmetlerinden eğitim - öğretime yerelde pek çok alanda eşitliği sağlayıcı tedbirler almayı ve hizmetler sunmayı taahhüt etmelerini imzacı taraflardan istemektedir. Şişli Belediyesi olarak bu Şarta 6 Eylül 2015 yılında imzacı olarak katılım gösterdik.

Covenant of Mayors (Belediye Başkanları Sözleşmesi)

“Covenant of Mayors” Belediye Başkanları Sözleşmesi Avrupa Komisyonu bünyesinde 2030 yılına kadar CO2 emisyonunu yüzde 40’a kadar aşağıya çekmeyi hedefleyen bir inisiyatiftir. Bu hedef doğrultusunda enerjinin etkin kullanımını ve dönüştürülebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmektedir. Şişli Belediyesi olarak, CO2 gazlarından arınmış, küresel ısınmayla mücadele eden, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanımını özendiren bu sözleşmeyi 2017 yılında imzaladık. Bu doğrultuda İklim Eylem ve Adaptasyon Stratejisi de kurumumuz tarafından hazırlanıyor.

Global Compact

Birleşmiş Milletler Global Compact, sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Evrensel olarak kabul görmüş 10 ilkenin benimsenmesi ve her sene bu ilkeler ışığında faaliyetlerin raporlanması temeline dayanan sözleşmeye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Her türden kurumun yani özel sektör ve kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, vakıflar, dernekler ve eğitim kurumlarının katılımına açıktır. Global Compact Türkiye’nin bağımsız sekretaryası TÜSİAD ve TİSK tarafından ortaklaşa üstlenilmiştir. Bu yapı çerçevesinde genel merkezi İstanbul’da TÜSİAD, Ankara’da TİSK bünyesinde bulunmaktadır. Global Compact Türkiye, bugün dünyanın önde gelen ulusal ağlarından biri konumundadır ve bunda Türkiye’den gelen başarılı vakaların ve kapsamlı çalışmaların rolü büyüktür. Şişli Belediyesi olarak Global Compact’a 2016 yılında imza atarak katıldık.

Roman ve Gezginlerin Topluma Dâhil Edilmesi için Kentler ve Bölgeler Avrupa İttifakı (European Alliance of Cities and Regions for the Inclusion of Roman and Travellers)

Türkiye’den Bakırköy, Kocaeli ve Şişli’nin dahil olduğu ağ kapsamında uluslararası arenada Romanlara yönelik kapsayıcı politikaların üretilmesi ve paylaşılması sağlanmaktadır. 2017 yılında Şişli Belediyesi olarak bu ittifaka katıldık.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği ( SODEM )

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) 2011’de, 12 sosyal demokrat İstanbul belediyesinin girişimi ile kurulmuştur. İki yıl içerisinde 136 üzerinde üye ve yaklaşık 16 milyon kişilik temsil kapasitesine ulaşmıştır. SODEM’in kuruluş amacı üyesi olan belediyelerin kendi aralarında ve AB’li muhatapları ile siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel diyalog oluşturmasıdır. Böylelikle belediyelerin hizmet kapasitelerini artırmaları ve Türkiye’nin AB’ye katılımına katkı yapılması hedeflenmektedir. Şişli Belediyesi olarak SODEM’e 2016 yılında katıldık.