VERGİ BORCUNUZU YAPILANDIRIYORUZ

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ile;

• Belediyemize ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,

• Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,

• Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

• Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,

• Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;

 • Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,

• Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,

• 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

• 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

 

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

 Yapılandırılan borçlar anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenebilmektedir.

 

 

Başvurularınızı belediyemize gelerek, posta yoluyla (Başvuru Formu) veya internet sitemiz üzerinden yapabilirsiniz.

 

(Online Başvuru İçin Tıklayınız)