Veteriner İşleri Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü; ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan hayvanların sağlığını koruyarak sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, muayene, tedavi, aşılama, kısırlaştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sokaklarda yaşayamayacak durumda olanların sahiplendirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Başta kuduz olmak üzere insan sağlığını tehdit eden tüm zoonoz ve salgın hastalıklarla mücadele edilmesi, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması için uygar yöntemler geliştirilmesi ve uygulanması, çevre zararları ile mücadele hizmetleri kapsamında açık-kapalı alanlarda yürüyen haşere, kemirgen ve kene mücadelesinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak ile sorumludur.

HAYVAN SAĞLIĞI GENEL SAĞLIKLA İLGİLİ GÖREVLERİMİZ

·         Sokak hayvanlarının üremelerini kontrol altına almak,

·         İlçe sınırları içinde yaşayan sahipli ve sahipsiz tüm evcil hayvan varlığını kayıt altına almak.

·         Geçici bakımevinden hayvan sahiplenmek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar için “Sahipsiz Hayvan Edinme Formu” düzenleyerek sahiplendirme yapmak.

·         Kuduzdan şüpheli kedi ve köpek gibi sahipsiz hayvanları müşahede için karantina altına almak.

·         Müdürlüğün sahipli ve sahipsiz hayvanlara yönelik olarak yürüttüğü tüm faaliyetlerin duyurulması ve halkımızda sahipsiz hayvanların korunması yönünde duyarlılık oluşturmak için etkinlikler düzenlemek, konuyla ilgili afiş, broşür vb. yayınların basımı ve dağıtımını yapmak.

·         5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığının, ilgili Bakanlıkça yetki verilen personel tarafından, hayvan hakları yönünden denetimini yapmak.

·         Bulaşıcı hayvan hastalıkları yönünden gerekli tedbirleri almak, salgın hastalık durumlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini uygulayıp, karantina tedbirleri için ilgili kurumlarla eşgüdümü sağlamak.

·         Hayvanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkları tanıtmak korunma ve çözüm yollarını belirlemek, kişisel hijyen, gıda hijyeni, kent zararlılarıyla mücadele, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı konularında afiş, broşür, yazılı, görüntülü iletişim araçlarını kullanarak eğitim çalışmaları ve seminerler düzenlemek.

·         Kasaplar ve balık satış yerlerinin, ruhsat başvurularını uygunluk açısından değerlendirerek ilgili müdürlüğe bilgi vermek

·         Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleriyle ilgili olarak gelen şikâyetleri görev, yetki ve sorumluluğu nedeniyle İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne iletmek.

·         Biyosidal ürünlerin kullanım usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilçemiz sınırları içinde kent zararlıları olan kemirici ve haşerelerle mücadele edilmesi hizmetlerini yürütmek.

·         Vektör (ilaçlama) mücadelesi hizmetinin yürütülmesinde, uygulama sahalarının fiziksel olarak geliştirilmesine yönelik öneriler sunmak, buna yönelik girişimlere yardımcı olmak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek.

·         Gelen şikâyet ve talepler doğrultusunda yapılan ilaçlama uygulamaları sonrasında kişi, kurum ve kuruluşların alması gereken önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak.

·         Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında oluşabilecek salgın hastalıkların yayılmasının engellenmesi, belgesiz ve kaçak hayvan girişlerinin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak, belirlenen satış ve kesim yerlerinin kontrollerini sağlamak.

·         Hayvanlarla ilgili gelen şikâyetleri değerlendirip, şikâyete konu olayı ya da hayvanı yerinde inceleyip, yetkilerimiz doğrultusunda sonuçlandırmak.

HİZMETLERİMİZ

·         Sokak hayvanlarının merkeze giriş ve kayıtlarının yapılması

·         Yatar hasta bakım, tedavi ve çıkış işlemlerini gerçekleştirmek

·         Saha tedavileri

·         Sokak hayvanlarının aşılanması

·         Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması

·         Mikroçip uygulaması

·         Sahiplendirme çalışmaları

·         Kanatlı ve yabani hayvan çalışmaları

·         Sokak hayvanlarının beslenmesi ve korunması

·         Kedi yaşam alanları düzenlemesi

·         Vektörle mücadele (ilaçlama hizmetleri)

·         Seyyar besleme kapları yerleştirilmesi

·         Tasmalar için poşet dispenserleri dağıtımı

·         Acil durumlar için hasta hayvan taşıma çantaları

DENETİM VE KONTROL HİZMETLERİ

·         Ruhsat denetimleri

·         Petshop denetimleri

·         Şikayetlerin değerlendirilmesi

·         Gıda üretim ve satış yerlerinin denetimi

KURBAN HİZMETLERİ

TOPLUM BİLİNCİ OLUŞTURMAYA YÖNELİK FAALİYETLERMİZ

·         Özel günler için farkındalık çalışmaları

·         Okul eğitimleri

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-posta: veteriner@sisli.bel.tr

Bizden Haberler