Yapı Kontrol Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü; ruhsatsız (yapı izin belgesi olmayan) kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve ruhsatlı (yapı izin belgesi olan) binaların 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve yönetmeliklere göre inşaatların ruhsat ve ekine uygun yapılmasını iskan alınmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmak ve denetimlerin ardından herhangi bir usulsüzlük söz konusu ise gerekli iş ve işlemleri yapmakla sorumludur.

Müdürlük Şişli sınırları içindeki tüm mahallelerin düzenli bir program dahilinde yapı kontörünü gerçekleştirir ve tespit edilen yasa ve yönetmeliklere aykırı yapılarla kaçak yapılar hakkında 3194 sayılı Yasa’nın ilgili maddeleri kapsamında işlem yapar. Ayrıca 775 sayılı Yasa’nın 18. maddesi gereği tapusuz bölgelerde tespit edilen kaçak yapıları Zabıta Müdürlüğü’ne bildirir, çevre sağlığını tehdit eden (yıkılacak derecede tehlikeli veya metruk) yapılarla ilgili gerekli tedbirleri almak ve işlemlerini de yürütür. Yapımı tamamlanan binalara İş Bitirme ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenleyen Müdürlük, yıkım belgesi verdiği gibi iskele belgesi ve tamirat izni de verir.

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
2021 YILI ÜCRET TARİFESİ


İletişim Bilgileri
Telefon: 444 31 12
E-posta: yapikontrol@sisli.bel.tr