Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ile ilgili işleri yürütmek, kurumun tüm evrak ile ilgili işlemlerini denetlemek, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre nikah ile tüm işlemleri gerçekleştirmek ile sorumludur. Müdürlük 5018 sayılı Mali Kontrol Kanunu’na göre kurumun stratejik planı doğrultusunda yıllık bütçesini hazırlar ve tüm taşınır işlemlerini yürütür. Müdürlük ayrıca e-mail, Komşu Masa ve Cimer kanallarıyla gelen şikayet ve taleplerin kayda alınması ve cevaplanmasını da sağlar.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
2021 YILI ÜCRET TARİFESİ

İletişim Bilgileri
Telefon: 444 31 12
E-posta: yaziisleri@sisli.bel.tr