Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ile ilgili işleri yürütmek, kurumun tüm evrak ile ilgili işlemlerini denetlemek, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre nikah ile tüm işlemleri gerçekleştirmek ile sorumludur.

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUK

·         5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre Belediye Meclisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

·         5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre Belediye Encümeni ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

·         Kurumun ve müdürlüğün genel evrak ve gelen-giden evrak ile ilgili işlemlerini yürütür.

·         4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre nikah ile iş ve işlemleri yürütür.

·         4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre gerektiği durumlarda mal ve hizmet alımı yapar.

·         5018 sayılı Mali Kontrol Kanunu’na göre kurumun stratejik planı doğrultusunda yıllık bütçesini hazırlar.

·         Müdürlüğün 5018 sayılı Mali Kontrol Kanunu’na göre tüm taşınır işlemlerini yürütür.

·         Müdürlük, bunlar dışında, mevzuatın öngördüğü diğer görevleri ile başkanlıkça verilen görevleri mevzuat çerçevesinde gereken özen ve çabuklukla yapar ve yürütmekle sorumludur.

·         Müdürlüğe bağlı birimlerin tüm belediye ile koordineli biçimde çalışmalarını sağlar.

·         Müdürlük, bunlar dışında, mevzuatın öngördüğü diğer görevleri ile başkanlıkça verilen görevleri mevzuat çerçevesinde gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

·         Müdürlüğümüz yönetmeliğinde sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak belediye başkanınca kendisine verilen görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

·         Nikah başvurularının alınması ve işlemlerinin yapılması işlemlerini yürütür.

·         E-mail, Komşu Masa ve Cimer kanallarıyla gelen şikayet ve taleplerin kayda alınması ve cevaplanmasını sağlar.

·         Genel Evrak Şefliği’ne gelen dilekçe ve resmi evrakların kayda alınarak ilgili müdürlüklere gönderilmesi ve müdürlüklerden gelen evrakların posta yoluyla kurum veya kişilere gönderilmesini gerçekleştirir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-posta: yaziisleri@sisli.bel.tr

Bizden Haberler