ZABITA MEMURU ALIMI SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

ZABITA MEMURU ALIMI SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

 Başkanlığımız Zabıta Müdürlüğünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere, boş bulunan Zabıta Memuru kadrolarına lisans düzeyinde Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 16 Mart 202| tarih ve 31425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (birinci) İlamda başvuru süresi (l9 Nisan - 7 Nisan 2021). 02 Mayıs 202l tarih ve 3|472 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan (ikinci) İlamda başvuru süresi (17 Mayıs - 21 Mayıs 2021) olup, bu süreler arasında adaylar başvurularını yapmış ve KPSS puanlarına göre yapılan sıralama sonrasında ihtiyacın beş katı sayısında Zabıta Memuru adayları 14 Haziraıı 2021 - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında sözlü ve uygulamalı sınava alınmıştır.
Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, yapılan sınavda başarılı olup asıl listede yer alan adayların atanmasına esas teşkil edecek belgelere bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.