Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü ilçe sınırları içinde düzenin, ilçe halkının sağlık ve huzurunu sağlamak amacıyla, yetkili organların alacağı kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak, bu kapsamda oluşan belediye suçlarını takip etmek ve gerekli kanuni işlemleri yürütmek ile yükümlüdür. Belediyenin yetki alanındaki yollarda trafik işaretleme uygulaması yapmak, trafik kurallarını ihlal eden araçlar ile ilgili görüntü alarak emniyet birimlerine iletilmesinden sorumlu olan Müdürlük ayrıca, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında; sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetilmesine dair işleri de yürütür. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre verilen ruhsat ve eklerine aykırı olarak faaliyet gösteren binalar ile ilgili yasal işlemler yapmak da Zabıta Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer alıyor.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

2021 YILI ÜCRET TARİFESİ


İletişim Bilgileri
Telefon: 444 31 12