Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğümüz; ilçe sınırları içinde düzenin, ilçe halkının sağlık ve huzurunu sağlamak amacıyla, yetkili organların alacağı kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak, bu kapsamda oluşan belediye suçlarını takip etmek ve gerekli kanuni işlemleri yürütmek ile yükümlüdür.  Belediyemiz yetki alanındaki yollarda trafik işaretleme uygulaması yapmak, trafik kurallarını ihlal eden araçlar ile ilgili görüntü alarak emniyet birimlerine iletilmesinden sorumludur.

GÖREV ve HİZMETLER

·         5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgi mevzuat, 1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun kapsamında; toplum düzenini, genel ahlaklı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla, “Kabahatlere ilişkin genel ilkeler”, “Kabahatler karşılığında uygulanabilecek olan idari yaptırımların türleri ve sonuçları”, “Kabahatler dolayısıyla karar alma süreci”, “İdari yaptırıma ilişkin kararlara karşı kanun yolu”, “İdari yaptırım kararlarının yerine getirmesine ilişkin esaslar” belirlenmiş ve çeşitli kabahatler tanımlanmıştır. Müdürlüğümüz bu kapsamda toplum refahını sağlamak adına çalışmalar yapıyor.

·         3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında; sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetilmesine dair iş ve işlerini sağlar. 

·         3194 sayılı İmar Kanunu’na göre verilen ruhsat ve eklerine aykırı olarak faaliyet gösteren binalar ile ilgili yasal işlemler yapar. 

·         775 sayılı Gecekondu Kanunu’na aykırı olarak yapılan kaçak yapılaşmaya izin verilmemektedir.

·         Müdürlüğümüz başkanlığımızca düzenlenen resmi nitelikteki törenler ve karşılamalara görev alıyor.

·         Başkanlığımızca düzenlenen kültürel amaçlı etkinliklerde nizam ve intizamı sağlayıcı nitelikte görev alınıyor.

·         Zabıta Müdürlüğümüz İSO 9001-14001 , 18001, 27001 ve Servis Kalite Belgesi ile faaliyetlerini yürütmektedir. 

HİZMETLER

Kaçak Yapılaşmayla Mücadele

775 sayılı Gecekondu Kanunu’na aykırı olarak yapılan kaçak yapılaşmaya izin verilmemekte, görüldüğü yerde yıkım işlemi gerçekleştirilmektedir.

Yaya Kaldırımlarının İşgalden Arındırılması

Yaya kaldırımlarını malzeme koyarak işgal eden, esnaf ve seyyar satıcılara Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem yapılmakta ve işgalleri kaldırılmaktadır.

Bütün Resmi Tören ve Heyet Karşılamalarında Zabıta Aktif Görevde

Resmi törenlerde ve başkanlık girişindeki heyet karşılamalarında tören ekibi olarak görev yerine getirilmektedir.

Seyyar Satıcılarla Mücadele

Mahalle içlerinde anonslu araçlarla seyyar satıcılık yapan araçlar trafik müdürlüğüne alınarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmaktadır. Belediye sınırları içerisindeki ana arter ve ara sokaklardaki seyyar satıcılarla mücadele edilmekte, sahiplerince terk edilen malzemeler toplanarak Zabıta Müdürlüğümüz deposunda muhafaza edilmektedir.

Yaya Kaldırımlarının İşgalden Arındırılması

Özellikle ana arterlerde esnafın yaya kaldırımlarına koyduğu ilan ve reklam tabelaları toparlanıp ilgililer hakkında yasal işlem yapılmaktadır.

TRAFİK BİRİMİ

·         Trafik Birimi, gerek ana arterlerde gerek ara sokaklarda yaya kaldırımlarını işgal eden araçları fotoğraflayıp emniyet müdürlüğüne çekilmesi veya cezai işlem yapılması için yazıları yazmaktadır.

·         Şişli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalara (asfalt, yol çalışması, kaldırım çalışması) yardımcı olunmaktadır.

·         Ara sokaklarda trafik akışını gösteren yön gösterici levhalar konulmaktadır.

·         Sokaklarda terk edilmiş olarak bulunan ve çirkin bir görüntü arz eden hurda araçların otoparklara çekilmesi için fotoğraflanarak emniyet müdürlüğüne yazıları yazılmaktadır.

·         Kendine park yeri edinmek amacıyla asfaltı demir kazık çakarak tahrip eden ve kişilerle ilgili yasal işlem yapılması için Fen İşleri Müdürlüğü bilgilendirilmektedir.

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

İletişim Bilgileri

Telefon: 444 31 12

E-posta: zabita@sisli.bel.tr

 

Bizden Haberler