Teşkilat ŞemasıBelediye Başkanı Muammer KESKİN
Teftiş Kurulu Müdürlüğü Akgül YILMAZ GÜLAKDENİZ
Halkla İlişkiler Müdürlüğü Tuncay Tolga ÖZÇAKMAK
İç Denetim Birimi Başkanlığı Dr. Kenan KILIÇ
Özel Kalem Müdürlüğü Onur ÖKSEL
Medya Müdürlüğü Elçin ÖNDER
Meclis 1. Başkan Vekili Çetin KEÇELİ
Meclis 2. Başkan Vekili Güler DAĞIDIR
Katip Hakan AKA
Katip Zehra Cemre ÖZYALÇIN
Encümen Üyeleri Nurettin TAN
Encümen Üyeleri Fatoş HAMZALI
Encümen Üyeleri Engin YARDIMCI
Koordinator Başkan Yardımcısı Resul Emrah ŞAHAN
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Aslı KOTAN
Başkan Yardımcısı Atilla DİLEKÇİ
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Mehmet Mete YILMAZ
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Osman DEMİR
Zabıta Müdürlüğü Nagihan APUHAN
Temizlik İşleri Müdürlüğü Efgan YAŞAYAN
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Murat DÜNDAR
Başkan Yardımcısı Cihan YAVUZ
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yasemin KOTAN
Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü Fatma Kaldırım AKGÜN
Başkan Yardımcısı M.Kazım ARTUT
Hukuk İşleri Müdürlüğü Serhat SAÇAN
Veteriner İşleri Müdürlüğü Erol YILDIZ
Sağlık İşleri Müdürlüğü Dr. Ahmet KANDEMİR
Yazı İşleri Müdürlüğü Sevim GÖKOSMANOĞULLARI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü M. Kazım ARTUT
İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Dr. Ali Hayati AKASLAN
Entegre Yönetim Sistemi M. Kazım ARTUT
Başkan Yardımcısı Ömer Lütfi ÖZENÇ
Mali Hizmetler Müdürlüğü Latife ÖZDEMİR KARATAŞ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Aysen GÜVEN
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Doğan GÖRGÜ
Başkan Yardımcısı Hasan KARABULUT
Muhtarlık ve Toplumsal Katılım Müdürlüğü Resul GÜL
Dış İlişkiler Müdürlüğü Nizamettin KARADAŞ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Elçin ÖNDER
Başkan Yardımcısı Özlem TUT
İşletme Müdürlüğü Hacı KURU
Plan ve Proje Müdürlüğü İlker ÇELEBİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Özlem TUT
Başkan Yardımcısı Engin POLAT
Fen İşleri Müdürlüğü Serdar ŞAHİN
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Melike Fatma AVCI
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Melike Fatma AVCI
Bilgi İşlem Müdürlüğü Taner ARİCİ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Cahide Deniz BAYRAKTAR
Yapı Kontrol Müdürlüğü Cahide Deniz BAYRAKTAR